smahu správy

Odpustové slávnosti v Stropkove

obrazokTohtoročná odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Stropkove sa niesla v znamení 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a zasvätení mesta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Stropkov je oddávna považovaný za najstaršie škapuliarske pútnické miesto na Slovensku.

Odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie začala 8.júla podvečer, Fatimskou sobotou. Úvodnú svätú omšu odslúžil karmelitán Andrej Valent, ďalšiu svätú omšu slúžil bývalý kaplán stropkovskej farnosti Mons. Anton Fabián. V sobotu pri oltári Karmelskej Panny Márie boli do Bratstva sv. škalupiara prijatí noví členovia a požehnanie nových škapuliarov. Duchovný otec Peter Gombita spolu s členmi neziskovej organizácie Oáza, nádej pre nový život, pútnikom predstavili svoju prácu, ktorú vykonávajú na poli charity a služby ľuďom bez domova.
Odpustové slávnosti k tradícii marianskej úcty sa konali 8. a 9. júla, kedy stropkovský odpust vyvrcholil slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, za prítomnosti kňazov, diakona, bohoslovcov, rodákov a miestnych veriacich, ako aj veriacich zo širokého okolia. V kázni pripomenul, že život postavený na poriadku a princípoch prináša Božie požehnanie. Silu k takémuto svedectvu prináša modlitba s Pannou Máriou. Modlitba je silným liekom, ktorá dokáže zahnať vojnu, zahnať diktatúry a režimy. Na záver slávnosti otec arcibiskup zasvätil farnosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Sviatok Škapuliarskej Panny Márie slávi cirkev od roku 1726, nariadením pápeža Benedikta XIII. V Stropkove bola úcta k Panne Márii Škapuliarskej rozšírená natoľko, že na prosby tunajších veriacich pápež Klement IX. potvrdil stropkovské Bratstvo sv. škapuliara zvláštnou bulou z 11. mája 1669. Neskôr, pápež Pius VII. umožnil získanie odpustkov na tomto pútnickom mieste v deň sláveného sviatku.
-r-
foto: V. Ivanko

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

redakcia | 21. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 443x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou