smahu správy

Návšteva mesta Brest

obrazokNezabúdajme na hrôzy II. svetovej vojny

V dňoch 21. – 23. júna tohto roka zorganizovala miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Petrovciach tematický poznávací zájazd do mesta Brest v Bielorusku, ktorého sa zúčastnili členovia ZO SZPB z Petroviec, Giraltoviec a Vyšnej Olšavy. Hlavným zámerom zájazdu bolo spoznať bohatú históriu mesta Brest, jeho súčasný život i vzdať úctu obetiam Veľkej vlasteneckej vojny.

Mesto Brest má bohatú históriu. O 2 roky oslávi tisíc rokov svojej existencie – prvej písomnej zmienky. V súčasnosti má 340 tisíc obyvateľov. Leží na sútoku riek Muchavec a Bug na juhozápade Bieloruska na hranici s Poľskom a asi 50 km od Ukrajiny. Z významných historických udalostí je potrebné spomenúť v r. 1596 uzatvorenie Brestskej únie, v r. 1918 bol uzatvorený Brest-litovský mier medzi vtedajším Nemeckom a sovietskym Ruskom. Nadránom 22. Júna 1941 napadlo mesto Brest fašistické Nemecko medzi prvými lokalitami vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
Mesto Brest, hlavne vojen¬ská posádka v Brestskej pevnosti sa hrdinsky bránila ešte 3 mesiace od napadnutia fašistami, hoci nemecké vojská postúpili do vnútrozemia Sovietskeho zväzu 600 – 800 kilometrov. Obyvatelia mesta a jeho okolia veľmi ťažko prežívali kruté represálie zo strany fašistických nemeckých vojsk počas Veľkej vlasteneckej vojny – od napadnutia Sovietskeho zväzu až po oslobodenie. Mesto bolo oslobodené 28. júla 1944 v rámci Brest-lublinskej operácie vojskami Červenej armády. V roku 1965 mestu bol udelený titul „hrdinská pevnosť“.
Naši hostitelia nám zabezpečili bohatý program. Nadránom, 22. Júna, o 2:30 hod. sme sa zúčastnili pietnej spomienky venovanej obetiam vojny v rámci Dňa celonárodnej pamiatky obetí Veľkej vlasteneckej vojny v priestoroch Brestskej pevnosti. Po slávnostných príhovoroch a kladení vencov sa uskutočnila rekonštrukcia historických bojov obrany mesta a pevnosti. Veniec k pamätníku obetí Veľkej vlasteneckej vojny, ktoré zahynuli počas II. svetovej vojny, položili aj účastníci zájazdu, čím vyjadrili hlbokú úctu vojnovým obetiam.
V priebehu dňa sme absolvovali prehliadku Brestskej pevnosti, v rámci nej múzea histórie pevnosti a bojov v čase Veľkej vlasteneckej vojny a pravoslávneho chrámu, jednej z dominánt pevnosti. V samotnom meste nás zaujala návšteva súkromného múzea ikon. Nezabudnuteľným zážitkom pre nás bola exkurzia školy, ktorú navštevuje vyše 1500 žiakov od materskej školy po 11. ročník s ukončením štúdia na úrovni nášho gymnázia. Prekvapilo nás vybavenie školy audiovizuálnou technikou, technickým vybavením na výučbu technických predmetov a cudzích jazykov, modernými telocvičňami, vlastnou knižnicou, koncertnou sálou a zdravotným strediskom.
V záverečný deň nás čakala prehliadka centrálneho chrámu pravoslávnej cirkvi „Chrámu vzkriesenia“ – jednej z dominánt mesta. Predstaviteľ pravoslávnej cirkvi nás oboznámil s históriou cirkevného života v meste i v samotnom Bielorusku, kde v súčasnosti je sloboda vierovyznania a prevažuje tu pravoslávne vyznanie u cca 80 % obyvateľov. Cirkev je odlúčená od štátu.
Pred ukončením pobytu v Breste na stretnutí s predstaviteľmi mesta a zväzu vojnových veteránov sme sa oboznámili s históriou mesta, hospodárskym, kultúrnym a spoločenským životom, družobnými zahraničnými vzťahmi mesta, perspektívami v rozvoji hospodárskeho a sociálneho života mesta, vedy, školstva, športu a kultúry.
Celkový dojem z návštevy Brestu bol veľmi pozitívny. Prekvapila nás čistota mesta, starostlivosť o verejnú zeleň, parky, pamätné miesta, priestranné ulice či kvalitné cesty. V meste je veľa zelene, možností na športovanie, voľnočasové aktivity. Zo sociálnych výhod je tu bezplatné školstvo, zdravotná starostlivosť, nízke nájomné za byty a ich rozsiahla výstavba. Životná úroveň je porovnateľná s našou, sortiment tovarov a služieb, štruktúra dopravných prostriedkov, osobných a nákladných, taktiež za nami nezaostáva. Ceny bežných tovarov, služieb, predmetov osobnej spotreby sú nižšie ako u nás, ale na porovnateľnej úrovni vzhľadom na nižšie príjmy ich obyvateľov.
V závere vyslovujeme poďakovanie honorárnemu konzulátu Bieloruskej republiky na Slovensku za pomoc pri zabezpečení administratívnych a vízových náležitosti spojených s organizačným zabezpečením zjazdu a s nadviazaním družobných kontaktov.
Ing. Michal Peter, člen Obl. výboru SZPB Vranov n/T

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok

redakcia | 21. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 123x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou