smahu správy

Prokurátor napadol poplatky za rozkopávky ulíc

V minulom roku prijalo mesto VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Jedným zo zásadných opatrení nariadenia bola možnosť stanoviť návratnú finančnú zábezpeku pre realizátorov prekopávok a podvrtávok miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Mesto tak chcelo predísť situáciám, kedy boli chodníky, cesty a mestské pozemky často odovzdávané po ohlásenom termíne realizácie určeného stavebným úradom, ale hlavne neboli odovzdávané vo vyhovujúcom stave. Začiatkom mája bol mestu doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Svidník, ktorým navrhuje predmetné VZN, ako nezákonné, zrušiť. Stanovením finančnej zábezpeky za realizáciu rozkopávok na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta samospráva podľa názoru prokurátora prekročila normotvornú právomoc zakotvenú v Ústave SR.
Právny zástupca mesta sa so stanoviskom prokurátora nestotožnil a odvolávajúc sa na výklad Ústavy SR i nálezy Ústavného súdu SR, ale i podobnú prax v iných mestách, odporučil mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť protestu prokurátora a VZN ponechať v platnosti. Tento návrh poslanci potrebnou väčšinou hlasov schválili a tak samospráva bude čakať, ako sa k situácii postaví prokuratúra.
-msú-

obrazok

redakcia | 14. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 347x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou