smahu správy

Stropkov sa pridal na zoznam miest s celoplošným zákazom používania pyrotechniky

Poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely.

V Stropkove rovnako ako aj v iných mestách na Slovensku bude platiť celoplošný zákaz používania zábavnej pyrotechniky s výnimkou Silvestra a prvých hodín Nového roka. Výnimkou budú aj niektoré podujatia organizované mestom, svadby a iné rodinné oslavy, pričom použitie pyrotechniky bude podmienené súhlasom primátora na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti schválenej najneskôr tri dni pred konaním podujatia.
Prítomných poslancov o zmenách informoval náčelník mestskej polície, Marián Harmada. „Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta Stropkov nie je v súčasnosti upravené žiadnym Všeobecne záväzným nariadením mesta Stropkov. Od 1. decembra 2015 došlo k zmene zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje z dôvodu ochrany verejného poriadku mestám obmedziť a zakázať prostredníctvom VZN používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 na svojom území.“ Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom zo zábavnej pyrotechniky.
Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh so zmeneným časom používania zábavnej pyrotechniky počas posledného dňa kalendárneho roka, a to nie od 18.00 hod. do 1. januára do 3.00 hod., ale od 6.00 hod. rána počas 31. decembra. Na podnet poslanca Stanislava Kolcuna sa čas zo 6.00 hodiny rannej posunul na 8.00 hod., s čím vyjadrili súhlas všetci prítomní poslanci.
Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN bude vykonávať Mestská polícia Stropkov, pričom bude oprávnená prípadné nedodržiavania VZN postihovať v zmysle zákona o priestupkoch.
„Za jeho porušenie hrozia fyzickým osobám sankcie do 33 eur, resp. 500 eur, ak nariadenie poruší právnická osoba, sankcia môže dosiahnuť až 6 638 eur,“ uviedol náčelník.
-r-

redakcia | 14. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 297x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou