smahu správy

25 rokov cirkevnej školy

V uplynulých dňoch si CZŠ sv. Petra a Pavla pripomenula štvrťstoročnicu svojho vzniku. Celý tento školský rok bol poznačený mnohými aktivitami smerujúcimi k tomuto jubileu. Vrcholom však bol 28. jún 2017, kedy sa uskutočnili samotné oslavy tohto významného jubilea za účasti zriaďovateľa školy, predstaviteľov mesta, štátnej správy a mnohých škôl a školských zariadení. Celá slávnosť bola rozdelená do troch častí – ďakovnej svätej omši, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, kultúrno-umeleckého programu žiakov školy a gardenparty pre hostí, učiteľov a žiakov. Posledné dve časti mali symbolický názov Rozprávkových 25 a niesli sa v duchu rozprávky, v ktorej víťazí dobro nad zlom so šťastným koncom. V tento deň sa Námestie SNP v Stropkove ozývalo umeleckým slovom, spevom a tancom, pretože škola sa rozhodla pre realizáciu programu na tribúne v centre mesta, čím chcela naznačiť, že aj napriek inému zriaďovateľovi má svoje pevné a opodstatnené miesto v našom meste. Vyvrcholením programu bola modlitba ružencového desiatka nielen za jubilujúcu školu, ale aj za Cirkev a celé naše mesto a vypustenie symbolického balónového ruženca, ktoré bolo veľkým emotívnym zážitkom pre všetkých prítomných. Otec arcibiskup, primátor Stropkova Ondrej Brendza a riaditeľka školy Mária Karašinská sa tohto symbolu vďaky dotkli ako poslední, čím chceli naznačiť snahu o vytvorenie jednoty a spolupráce medzi Cirkvou, mestom a školou. Tretia časť osláv mala už oddychovejší charakter a konala sa v školskej záhrade a Dome detí Božieho milosrdenstva. Najprv otec arcibiskup požehnal jaskynku s Fatimskou Pannou Máriou, pri ktorej riaditeľka školy odovzdala ďakovné pamätné medaily otcovi arcibiskupovi, primátorovi mesta Stropkov, riaditeľovi Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Miroslavovi Jackovi, zakladajúcim učiteľkám školy na čele s prvou riaditeľkou Margitou Hlaváčovou a riaditeľke Domu detí Božieho milosrdenstva Stanislave Hubáčovej. Po tomto akte nasledovala spomínaná gardenparty – slávnostná recepcia pre hostí v Domčeku a pohostenie pre žiakov v záhrade (guľáš, popcorn, kofola, domáce koláče), ale hlavne množstvo hier, súťaží a tombola, z ktorej si každé dieťa odnieslo minimálne jednu hodnotnú cenu. Zámerom tejto slávnosti bolo vyjadriť poďakovanie za 25 rokov existencie školy nášmu Najvyššiemu a všetkým, ktorí sa o to ľudsky pričinili, pobaviť prítomných a prežiť deň v radosti ako jedno veľké rodinné spoločenstvo zamestnancov školy, žiakov, rodičov a vzácnych hostí. Veľkým povzbudením pre nás bola nezištná finančná i nefinančná pomoc sponzorov, firiem, mesta Stropkov, našich terajších i bývalých rodičov a priaznivcov školy, ktorým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Na prahu ďalšej štvrťstoročnice vyprosujeme pre všetkých, ktorí sú so školou akýmkoľvek spôsobom spätí, aby sa im pod ochranou Nebeského Otca, Panny Márie a patrónov školy sv. Petra a sv. Pavla darilo čo najlepšie premieňať do reality života slogan školy Škola múdrosti a ducha.
MK

obrazok obrazok

redakcia | 14. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 281x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou