smahu správy

Samospráva prijala akčný plán vo vzťahu k marginalizovaným komunitám

Na stredajšom zasadnutí poslancov MsZ odzneli informácie aj k akčnému plánu mesta Stropkov v rámci programu ROMACT, ktorého memorandum samospráva podpísala minulého roku v septembri. Spomínaný program je od roku 2011 financovaný Európskou úniou a Radou Európy a prebieha v šiestich európskych krajinách. Na Slovensku je doň zapojených šesť samospráv, pričom Stropkov je prvým mestom, ktoré bude program realizovať.

Cieľom ROMACT-u je podporovať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu samosprávy a občanov s cieľom skvalitniť životné podmienky miestnych členov marginalizovaných skupín a celkovo zlepšiť dialóg medzi majoritou a minoritou. „Výsledkom práce facilitátora programu, pracovných skupín zapojených do programu a vedenia mesta je predkladaný akčný program, ktorý je krátkodobým plánom úloh na najbližšie obdobie, vychádza z momentálne dostupných možností mesta a aktuálnych výziev a je v súlade s PHSR,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.
V rámci strategických cieľov sa mesto v krátko a strednodobom horizonte zameria na oblasti rozvoja technickej infraštruktúry, odpadové hospodárstvo pri nakladaní s komunálnym a drobným staveným odpadom, rekultivácii čiernych skládok, sociálne služby a zdravotníctvo a ich doplnenie, výstavbu bytov nižšieho štandardu, ako aj lepšej dostupnosti vzdelania a voľnočasových aktivít.
-r-

redakcia | 7. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 289x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou