smahu správy

Samospráva sa uchádza o financie na občianske hliadky

Mesto Stropkova sa rozhodlo zareagovať na aktuálnu výzvu Ministerstva vnútra SR a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu a znovuobnovenie činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby, s ktorou má z minulosti pozitívne skúsenosti.

Ak sa samospráve podarí so žiadosťou uspieť, výsledkom bude vytvorených osem nových pracovných miest.
Projekt má za cieľ podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Občianska hliadka v meste má taktiež podporovať komunitný rozvoj, posilniť občiansky aktivizmus, dozerať na znižovanie protispoločenského konania, udržiavať verejný poriadok a štandardnú kvalitu životného prostredia v meste a hlavne v lokalitách Za jarkom, Pod Laščíkom, na Orgovánovej a Mlynskej ulici, kde žijú početné rómske komunity.
Hliadkujúci by mali zabezpečovať aj činnosti súvisiace s monitorovaním dodržiavania verejného poriadku, byť nápomocní pri ochrane verejného a súkromného majetku, dozerať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky hlavne u detí v ranných hodinách na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a byť súčinní s príslušnou mestskou či štátnou inštitúciou.
Spoluúčasť mesta na projekte je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške maximálne 10 100 eur.
-r-

redakcia | 7. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 264x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou