smahu správy

Čo bude predmetom rokovania poslancov?

V stredu poobede v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove zasadnú poslanci v poradí na plánovanom 24. zasadnutí MsZ. Hlavná kontrolórka mesta Stropkov prednesie správu o doterajších vykonaných kontrolách ako aj plány kontrol na nasledujúci polrok. Pred sebou budú mať poslanci hneď viacero návrhov. Prvým bude návrh na schválenie akčného plánu opatrení a aktivít mesta Stropkov, konkrétne výstup z programu Romact, zaoberajúci sa rómskou menšinou. Verejných financií sa bude týkať návrh na štvrtú zmenu rozpočtu na rok 2017 ako aj návrh na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Prezentovaný bude aj návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt miestnych občianskych poriadkových hliadok, návrh doplnenia územného plánu mesta Stropkov, návrh na zmenu VZN mesta Stropkov o používaní pyrotechniky, návrh na zmenu VZN o školských obvodoch základných škôl na území mesta, návrh VZN mesta Stropkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a návrh na nakladanie s majetkom mesta. Primátor mesta Ondrej Brenzda predloží stanovisko k protestu prokurátora voči VZN mesta Stropkov č. 5/2016 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Záver bude patriť poslaneckým interpeláciám.
-r-

redakcia | 30. 6. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 312x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou