smahu správy

Dovolenka na východe Slovenska

Ak sa nechystáte stráviť letnú dovolenku mimo hraníc Slovenska, ani na tzv. „slovenskej malte“, oddychovať môžete zaujímavo aj v našich končinách, záleží len od toho, či ste dobrodružnejší typ, máte radi prírodu, alebo si radšej pozriete architektúru, čo to z histórie či umenia.

Pre akčnejšie povahy pátrajúce a testujúce svoje sily, aktívne vyhľadávajúce dobrodružstvo idúce ruka v ruke s nebezpečenstvom, náš región ponúka množstvo zaujímavých miest. K najznámejším rozhodne patria naše slovenské veľhory. Štíty Vysokých Tatier, spenené vody Dunajca, malebné doliny, na ktorých svoje miesto už stáročia majú majestátne hrady, turistické trasy, náučné chodníky, panoramatické výhľady, čarovný svet fauny a flóry, liečivé premene, kultúrno-historické pamiatky a nádherná príroda, to všetko sa dá nájsť na potulkách naprieč našim regiónom.
V súbore pripravovaných článkov Vám postupne predstavíme sedem najbližších miest k Stropkovu, ich zaujímavosti, pamiatky a všetko, čo môžete v nich samotných alebo v ich okolí navštíviť a vidieť.
Prvým miestom, ktoré sa môže spájať s prázdninovými zážitkami je mesto Vranov nad Topľou. Hovorí sa mu taktiež mesto, ktoré zažilo Báthoryčkinu svadbu. O pôvode názvu mesta nie sú žiadne pochybnosti. Je totiž naozaj odvodené od slova vrana. Či však išlo len o slovnú hračku, alebo bolo v meste skutočne veľa vrán, nie je dodnes známe ani historikom, ani jazykovedcom. Aby si ho však návštevníci nemýlili s rovnocenným názvom miest v susedných krajinách, v roku 1927 sa s Vranovu pridal aj jeho prívlastok „nad Topľou.“
Význam Vranova rástol najmä v prvých desaťročiach 16. storočia, a to hlavne vďaka jeho geografickému umiestneniu na obchodnej ceste vedúcej do Poľska. Práve tá priniesla mestu výsadu v podobe tridsiatku, ktorá mu umožňovala vybrať od každého cudzieho obchodníka tridsiatu časť hodnoty jeho tovaru. Mesto a priľahlé panstvá neskôr získali do svojej dŕžavy Báthoryovci, známi ako feudáli s krutou povesťou. Ich krutosť vyháňala vranovských poddaných do susedných panstiev. Najviac sa jej však dopustila Alžbeta Báthoryová, ktorá si v roku 1575 vo Vranove nad Topľou povedala svoje „áno“ s Františkom Nádašdym a dostala do vena neďaleký hrad Čičava.
Vranov, podobne ako všetky mestá, zažil svoje dobré aj horšie časy. Jeho mladšia podoba naznačuje, že sa formoval vždy skôr ako poľnohospodárske mesto, industrializácia sa ho výraznejšie nedotkla. Malebná príroda regiónu vytvára ideálne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, najmä vidieckej turistiky, o čom svedčí niekoľko agroturistických zariadení s vlastným chovom koní.

Čo môžete vo Vranove navštíviť?

Jednou z pamiatok, ktorá určite stojí za zhliadnutie je Bazilika Narodenia Panny Márie. Tento kostol bol povýšený na Baziliku minor v roku 1580 a je postavený v neskorogotickom štýle. Jeho interiér prešiel v 18.storočí barokovou prestavbou. Nachádzajú sa v ňom fresky od známeho českého barokového maliara J.L. Krackera. Hlavný oltár spolu s vedľajšími oltármi a kazateľnicou sú z dielne košického rezbára Jozefa Hartmana. Za povšimnutie stojí aj Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, ktoré sa nachádza v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka z Assisi. Ide o skupinu exteriérových plastík z pieskovca, z roku 1770. Od roku 1986 je súsošie vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku . Na vranovskom Námestí slobody sa nachádza Bývalý kláštor Pavlínov. Mníšsky rád pavlínov prišiel do mesta na pozvanie grófky Márie Esterházy, ktorá tiež výstavbu kláštora iniciovala. Návštevníkov upúta najmä portál, ktorý sa tu objavil v roku 1718 po tom, čo bola jeho budova poškodená. V interiéri bývalého kláštora sa nachádza freska z roku 1756, ktorá zobrazuje výjav nanebovzatia proroka Eliáša a jej autorom je už spomínaný J.L. Kracker. Židovský cintorín z 18.storočia sa rozprestiera v južnej časti mesta za nemocnicou s poliklinikou. Najstaršie náhrobné kamene pochádzajú zo 60-tych a 90-tych rokov 18.stor. Najmladší je z roku 1948. Od roku 1963 je cintorín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pred 15 rokmi v jeho areáli pribudla pamätná tabuľa s 1700 menami židovských občanov, ktorí počas 2.sv.vojny zahynuli v koncentračných táboroch. Ďalšou pamiatkou, ktorú si môžete pozrieť v neďalekom Vranove je Starobylý zvon zo 17. storočia v novom osadní, nachádzajúci sa v mestskej časti Vranovské Dlhé. Zvon z 1632 roku bol počas 1.sv. vojny zhabaný a roztavený na vojenské účely. Obnovená replika zvonice a zvonu vznikli podľa získaných historických záznamov.

Kam na výlet v okolí Vranova

Za zmienku stojí Hanušovský viadukt, je najdlhším železničným mostom v strednej Európe. Meria 389,9 metra a pochádza z roku 1943. V období 2.sv.vojny bol takmer celkom zničený, odvtedy však prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a dnes slúži ako železničné spojenie medzi Kapušanmi a Vranovom. Jeho najvyšší pilier meria 28 metrov. Niekoľko stálych expozícií môžete vidieť vo Vlastivednom múzeu a archeoskanzene v Hanušovciach nad Topľou. Pre návštevníkov sú pripravené expozície na prezentáciu fauny a flóry Prírodné pomery vranovského regiónu, muzeálna časť História vranovského regiónu mapuje obdobie od počiatku osídlenia až po koniec 2.sv.vojny, expozícia zriadená v troch miestnostiach zas prezrádza čo to zo života šľachty a majetných mešťanov. Expozícia Duch národa sa nachádza v bývalej hospodárskej budove a je zameraná na predmety každodennej potreby. Pred troma rokmi v areáli priľahlého parku vyrástla lákavá expozícia, odhaľujúca spôsob života od praveku až po raný stredovek. Obľúbeným je aj Lesný náučný chodník Tajch v Pavlovciach. Sprístupnený bol v roku 2008, zameriava sa na les a jeho funkciu, približuje problematiku lesného obhospodarovania a zakladania lesov, druhá časť chodníka názorne dokumentuje jednotlivé kategórie lesa, chránené územia a horniny. Jej súčasťou sú vodné tajchy a informácie o histórii lokality a kameňolomu.
Hrad Čičava alebo Báthoryčkino veno, jeho zrúcaniny sa týčia nad obcou Sedliská, na hrebeni Ondavskej vrchoviny. Hrad bol strážnou pevnosťou priesmyku Poľská brána a strediskom rozsiahleho panstva tvoreného až 60 obcami. Hrad bol v 16. stor. sídlom Zemplínskej stolice. V roku 1527 bol kompletne vypálený, následne nanovo vybudovaný. Neskôr bol v správe rodu Drughetovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho opätovný rozmach. Na krátky čas ho do dŕžavy dostal Imrich Thȍkȍly, v roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka II. Rákociho. V ich područí bol až do roku 1711, kedy ho nechal zbúrať cisársky generál Laucken. Hoci je hrad Čičava dnes už len zrúcaninou, podľa legiend sa pod jeho rozvalinami skrývajú obrovské poklady. Hovorí sa, že na hrade miestni pisári viedli Knihu lží a luhárov, kde zapisovali všetky možné aj nemožné podvody a klamstvá s ktorými sa stretli. Keď v okolí Čičavy niekoho pristihnú klamať, vraj mu povedia „Aj toto by sa malo zaznačiť do Čičavskej knihy.“

Legenda o krvavej svadbe

Keď si krásna Alžbeta Báthoryová 8.mája 1575 povedala v neďalekom Vranove svoje „áno“ s Františkom Nádašdym, Čičavu dostala do vena. Práve na tomto hrade sa konala veľkolepá a honosná svadobná hostina, ktorej sa údaje zúčastnilo viac ako 4 500 hostí. Hrad stál na 319 metrov vysokej a strmej skale v priesmyku nazývanom Poľská brána a strážil obchodnú cestu. Obklopený malebnou prírodou, nie veľmi na očiach ostrému zraku ľudí sa stal Alžbetiným obľúbeným sídlom a ako sa neskôr ukázalo, pravdepodobne aj mučiarňou. Chýr o jej záľube v mučení mladých dievčat a hrôzostrašné príbehy o tom, ako sa bez bázne a hany kúpe v ich krvi, aby si zachovala večnú mladosť, šírili sa krajinou a doniesli sa aj do Čičavy. Bolo to v deň, keď sa pod miestnym kostolíkom počas bohoslužieb prepadla podlaha a odkryla hŕbu kostí v tajných chodbách spájajúcich kostol s hradom. Odvtedy už nikto nepochyboval, že Alžbeta sa krvavým radovánkam oddávala aj vo svojom Čičavskom sídle. Keďže pochádzala z veľaváženej šľachtickej rodiny, po početných sťažnostiach jej bol súdom udelený jediný trest, a to domáce väzenie na hrade Čachtice, kde zostala až do svojej smrti.
Za športom a oddychom môžete vyraziť na vranovské letné kúpalisko, kde si zaplávate v 50-metrov dlhom bazéne. Okúpať sa môžete aj vo vodnej nádrži Domaša, ktorá okrem relaxu ponúka aj vodné športy. Adrenalín z lezenia na výmere 60 m2, výške 7 m a šírke 8 m, s 250 úchytmi a 4 lezeckými úrovňami už 5 rokov poskytuje Lezecká stena Slaňák. Nájdete ju v priestoroch budovy centra voľného času v Vranove. Jazdu na koni do prírody so sprievodcom, kurz jazdeckého výcviku, vozenie v kruhu pre najmenších si nebojácnejšie dobrodružné povahy môžu odskúšať na Ranči Breziny v Pavlovciach a Ranči Sahiba v Komáranoch.
-r-

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 23. 6. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 135x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou