smahu správy

MDD - Školská športová olympiáda a beh pre zdravie – ZŠ Mlynská

MDD slávili žiaci a pedagógovia ZŠ Mlynská už tradične počas 2 dní. Dňa 1.6.2017 bol pre žiakov 1.- 4. roč. pripravený už 32. ročník ŠŠO, ktorý sa tohto roku niesol pod novým názvom ako 1. ročník Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného pedagóga ZŠ Mlynská. Slávnostného otvorenia olympiády sa ujali primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza a riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár., ktorí vo svojom príhovore popriali deťom veľa síl v športovom zápolení a všetko najlepšie k ich sviatku. Slávnostným sľubom športovca, zapálením olympijského ohňa a vypustením bielych holubov sa začalo športové súťaženie. Žiaci I. stupňa si merali svoje sily v 5. disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový beh tried. Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomami a medailami.
Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie v prírode a preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti pri riešení mimoriadnych situácii.
Dňa 2. júna oslavy MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili úlohy. Prvý stupeň pod vedením triednych učiteľov absolvoval didaktické hry v prírode a v areáli Pod vlekom si deti zasúťažili a zahrali rôzne hry. Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň BEH ZDRAVIA, ktorý pripravil a realizoval v spolupráci s telocvikármi Školský parlament. Táto akcia sa odohrala na futbalovom štadióne MŠK TESLA Stropkov a bežecký maratón preveril sily a vytrvalosť starších žiakov. Každá trieda pod vedením triedneho učiteľa sa pri behu prezentovala vlastnou vlajkou. Po skončení behu jednotlivých tried a ročníkov nasledovalo vyhodnotenie najkrajších vlajok a vyhodnotenie behu. Žiaci II. stupňa spolu odbehli 287 km. Spestrením programu boli ukážky práce HASIČSKÉHO a POLICAJNÉHO ZBORU.
Tieto 2 dni venované deťom boli plné slnka, zábavy a športových zážitkov, ktoré im umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na ich školské povinnosti.
ZŠ Mlynská

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok

redakcia | 16. 6. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 62x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou