smahu správy

Kláštor františkánov

obrazokBudova františkánskeho kláštora a kláštorný kostol sa nachádzajú v severnej časti mesta, na severnom okraji historického centra. Kláštorný kostol je pozdĺžnou osou orientovaný v smere V-Z, s hlavným vstupom zo západnej strany, budova kláštora je pristavaná južne ku kostolu, pozdĺžnou osou orientovaná v smere S-J, avšak rozšírená novodobou východnou prístavbou sa dispozícia značke zmenila. Kláštor s kostolom bol vybudovaný v rokoch 1673–75.

Pôsobenie katolíckeho rádu v meste bolo úzko späté s vierovyznaním vlastníkov – Petheovov. Reformačné hnutie sa v Stropkove v 16.-17. storočí veľmi neujalo, nakoľko už v roku 1609 pozval Štefan Petheo do mesta františkánov z poľského Krosna, aby sa tam usadili. Prisľúbil im výstavbu kláštora. Kláštor bol nakoniec založený až v roku 1616, keď rád dostal opustenú usadlosť so starým domom na severnom okraji mesta. V roku 1618 však mnísi odišli. V politicky vyhovujúcich obdobiach (medzi protihabsburskými povstaniami) tam františkáni stále pôsobili a zlom v ich fungovaní v Stropkove znamenala dohoda spísaná a potvrdená 25. augusta 1665 Žigmundom Petheo, ktorou boli rádu priznané rozsiahle práva a majetky. V roku 1673 sa začalo s výstavbou nového murovaného kláštora a kláštorného kostola. Výstavba komplexu skončila v roku 1675, svedčí o tom nápis na portály vo svätyni kostola. Po požiari v roku 1721, ktorý kláštor značne poškodil, bola budova obnovená. V závere 18. storočia bolo priečelie kláštora prefásadované – upravené okenné otvory a fasáda rozčlenená horizontálnymi a vertikálnymi lizénami (podobne ako na kláštornom kostole). V priebehu 19. storočia bola stavba len opravovaná. Komplex bol obnovovaný po 1. svetovej vojne (v roku 1922 sa do opraveného kláštora presťahovali redemptoristi) a najmä po poškodení bombou v 2. svetovej vojne, kedy časť kláštora aj vyhorela. Po vojne boli poškodené časti domurované, vznikli nové stropy, strecha, krov a potom bola vymenená aj väčšina okenných a vstupných výplní. V rokoch 1964 a 1968 bolo v dvoch stavebných etapách pristavané východné krídlo, nový trakt pre potreby sociálneho ústavu. V roku 1976 bola poškodená valená klenba v miestnosti na prízemí nahradená rovným stropom, ostatné rovné stropy v jednotlivých miestnostiach kláštora vznikli taktiež po zrútení klenbových systémov, avšak nezachovali sa záznamy o danej udalosti. V roku 1986 boli nevhodne vyhotovené brizolitové omietky fasád v nádvorí kláštora a na východnej fasáde. V súčasnosti už lizénové rámy nie sú viditeľné. Posledná obnova kláštora sa realizovala v roku 2005 (kostol). Budova kláštora s kláštorným kostolom sú jediné stavby toho typu v meste. Zároveň predstavujú jedinečný typ pamiatky pre tento región, najbližší podobný kláštor je až vo Vranove nad Topľou. Kláštor svedčí o význame a prosperite mesta v čase vzniku tohto pomerne rozsiahleho komplexu v 17. storočí. Významnou a neoddeliteľnou súčasťou kláštorného komplexu je kláštorná záhrada, ktorá je jeho primárnou časťou a vytvára s kláštorom jeden celok.

obrazok

redakcia | 9. 6. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 347x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou