smahu správy

Pohyb obyvateľstva v Prešovskom kraji a v okrese Stropkov

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2016 žilo 822 310 obyvateľov, čo tvorí 15,1 % z celkového počtu obyvateľov SR. Ich počet oproti roku 2015 vzrástol o 1 613 obyvateľov. Podiel žien z celkového počtu obyvateľov kraja predstavoval 50,6 %.

V roku 2016 sa v kraji narodilo 9 861 živých detí, čo predstavuje 17,1 % z celkového počtu živonarodených detí v Slovenskej republike. Oproti roku 2015 je to nárast o 275 detí. V rámci okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000 obyvateľov narodilo v okresoch Kežmarok (16,4), Sabinov (15,9) a Stará Ľubovňa (14,4). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Medzilaborce (7,7), Humenné (7,9) a Snina (8,2). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.
V priebehu sledovaného roka v kraji zomrelo 6 684 osôb, z toho bolo 3 488 mužov a 3 196 žien. Najviac osôb v prepočte na 1 000 obyvateľov stredného stavu zomrelo v okresoch Medzilaborce (11,4) a Snina (10,3). Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Kežmarok (7,1), Levoča (7,3), Stará Ľubovňa (7,3) a Sabinov (7,4).
Prešovský kraj zaznamenáva v rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v kraji o 1 564, keď sa spolu prisťahovalo 2 814 osôb a vysťahovalo 4 378 osôb. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Humenné (úbytok 325 osôb) a Vranov nad Topľou (úbytok 277 osôb), čo je najviac za posledných 20 rokov. V roku 2016 migračne ziskové boli len 3 okresy, a to Prešov, Medzilaborce a Levoča.
Ku koncu roku 2016 mal okres Stropkov 20 644 obyvateľov, z nich bolo 10 325 žien. V okrese sa narodilo 219 živých detí (o 23 viac ako v roku 2015) a zomrelo 182 osôb (o 25 menej ako v roku 2015). Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese o 23, keď sa spolu prisťahovalo 190 osôb a vysťahovalo 213 osôb. Počet obyvateľov v okrese Stropkov oproti roku 2015 vzrástol o 14 obyvateľov.
Ing. Šoltisová Zuzana
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

redakcia | 9. 6. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 121x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou