smahu správy

Slúžnovský dom alebo prícestný hostinec

Objekt bývalého slúžnovského domu je umiestnený v južnej časti mesta, na okraji historického centra, na zarovnanej pravobrežnej terase potoka Hlinky. Objekt je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J s hlavným vstupom z východnej strany. Budova slúžnovského domu, sídla administratívnej budovy okresu, vznikla po roku 1777, kedy bol ustanovený 5. slúžnovský okres Zemplínskej stolice – stropkovský a bola vytvorená potreba výstavby daného objektu pre štátnu správu. Tzv. slúžnovský dom bol vystavaný na južnom okraji mesta, nad potokom Hlinky. V staršej literatúre sa predpokladalo, že objekt vznikol ako prícestný hostinec, avšak ten sa v poslednej tretine 18. storočia v meste už nachádzal – pri tzv. Šarišskom moste, na ľavom brehu riečky Chotčianky. Po strate primárnej funkcie (po zániku okresu) bol objekt využívaný zrejme aj ako hostinec, potom ako pošta, tak na obchodné účely a aj ako sklad. Slúžnovský dom vznikol ako bloková prízemná trojtraktová stavba a priebehu 19. a 20. storočia bol potom so zmenou funkcie obnovovaný. Zmenené boli výplne okenných a vstupných otvorov, v niektorých prípadoch aj tvary otvorov, mierne bola zmenená dispozícia (zamurovaním niektorých otvorov a vznikom sekundárnych priečok), resp. boli znížene stropy alebo vymenená strešná krytina. V posledných rokoch bola realizovaná len nová výmaľba. Budova slúžnovského domu je jedným z mála zachovaných objektov, vzniknutých za účelom sídla štátnej správy (slúžnovského okresu), nie len v regióne, ale aj na Slovensku. Ak neskôr spĺňal aj funkciu prícestného hostinca, tak sa jedná rovnako o ojedinelú zachovanú stavbu v širšom regióne. Zároveň jeho význam v tom, že budova je jedným z mála profánnych barokových objektov v meste.

obrazok

redakcia | 26. 5. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 205x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou