smahu správy

Biologická olympiáda

Okresné kolá v predmetových olympiádach sa každoročne končia biologickými olympiádami. Jednou z najťažších je biologická olympiáda kat. E. Žiaci si v nej, podľa záujmu, vyberajú odbornosť, v ktorej chcú súťažiť. Tento školský rok mal pre odbornosti botanika a zoológia systematické zameranie na ľudské sídla a okolie. Súťažiaci sa museli naučiť latinské názvy predpísaných rastlín a živočíchov, čeľade a charakteristiku organizmov. Samozrejme, museli sa naučiť aj dané prírodniny spoznať. Súčasťou súťaže je aj praktická časť, v ktorej formou zbierky (herbára alebo zbierky živočíchov) dokladujú svoju prípravu, vo vyšších kolách ešte musia urobiť aj mapovanie predpísaných rastlín a živočíchov. V odbornosti geológia sa žiaci učia poznávať horniny a minerály podľa charakteristických vlastností, vedieť ich charakterizovať a uviesť lokality výskytu. V teoretickej časti mali zameranie na kras a jaskyne. Aj oni museli urobiť praktickú časť súťaže – vytvorili si zbierku hornín a minerálov a mapovali pôdny odkryv okolí. Svoje znalosti potom prezentovali na CZŠ v Stropkove. Okresné kolo sa uskutočnilo 29.3.2017 s týmito výsledkami:
Odbornosť botanika: 1. miesto Viktor Mačuga ZŠ Konštantínova, 2. miesto Daniela Kocáková ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto Klaudia Macková ZŠ Mlynská. Úspešní riešitelia: Dominika Zajacová ZŠ s MŠ Bukovce, Emma Olčáková ZŠ Mlynská, Katarína Pšarová ZŠ Konštantínova a Katarína Baloďanská ZŠ Hrnčiarska.
Odbornosť zoológia: 1. miesto Samuel Jobko ZŠ Konštantínova, 2. miesto Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto Juliána Muliková ZŠ s MŠ Bukovce. Úspešní riešitelia: Ella Perátová ZŠ Mlynská, Ema Fečková CZŠ Stropkov, Richard Čekelský ZŠ Konštantínova, Natália Halajová ZŠ Hrnčiarska a Michaela Šimková ZŠ Mlynská.
Odbornosť geológia: 1. miesto Lívia Andrejovská ZŠ Mlynská, 2. miesto Šimon Harvilko ZŠ s MŠ Bukovce, 3. miesto Oliver Babinský ZŠ s MŠ Bukovce.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach nás úspešne reprezentovali na krajskom kole v Prešove. Srdečne blahoželáme.
Biologická olympiáda kat. D sa uskutočnila rovnako v priestoroch CZŠ v Stropkove 25. apríla 2017. Zúčastnili sa jej žiaci piateho až siedmeho ročníka. Súťažili v dvoch samostatných častiach a to projektovej a teoreticko-praktickej.
V projektovej časti sa na víťazných miestach umiestnili:
1. miesto: Natália Gonšenicová, CZŠ Stropkov a 1. miesto Alžbeta Rybčáková ZŠ Konštantínova, ktoré získali plný počet bodov. 2. miesto: Antónia Šmajdová ZŠ s MŠ Bukovce
V teoreticko-praktickej časti sa na víťazných miestach umiestnili:
1. miesto Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ Bukovce, 2. miesto Pavol Bobak ZŠ Hrnčiarska, 3. miesto Adela Zátrochová ZŠ s MŠ Bukovce
Ďalší úspešní riešitelia biologickej olympiády kat. D: Juliána Muliková ZŠ s MŠ Bukovce, Nicolas Demjan ZŠ Mlynská a Julián Babjarčík CZŠ Stropkov.
Zároveň sa chcem v mene učiteľov a súťažiacich žiakov poďakovať vedeniu školy CZŠ a predsedníčke komisie Ing. Gabriele Šmajdovej za prípravu olympiád a vytvorenie príjemnej atmosféry počas súťaží.
Ing. Blanka Kačurová

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 19. 5. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 109x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou