smahu správy

Súťaže mladých dobrovoľníkov SČK vo Svidníku sa zúčastnilo 11 družstiev

Štvrtok uplynulého týždňa vo Svidníku patril súťaži družstiev mladých zdravotníkov. Územné kolo súťaže preverilo teoretické i praktické vedomosti mladých zdravotníkov zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a dvoch poľských družstiev. Cieľom súťaže je každoročne motivovať mladých k získavaniu nových vedomostí a zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci, ktoré neskôr zužitkujú v praxi.

Dňa 27. apríla sa vo Svidníku konalo Územné kolo Súťaže v poskytovaní prvej pomoci Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa a Družstiev prvej pomoci mládeže. Hlavný organizátor Územný spolok (ÚzS) SČK vo Svidníku súťaž pravidelne organizuje v spolupráci zo základnými a strednými školami v okrese Svidník a Stropkov. „Po dohode s učiteľkami základných a stredných škôl sme sa rozhodli, že súťaž zorganizujeme spolu. Súťažilo sa na siedmich stanovištiach na pešej zóne. Jednotlivé poranenia boli konzultované s hlavnou rozhodkyňou Nadeždou Čemovou. Môžeme skonštatovať, že súťažné družstvá boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. O dobre pripravenosti svedčia aj výsledky, ktoré boli veľmi tesné v poradí. Víťazi boli ocenení pohármi, diplomami a vecnými cenami.
Do súťaže sa prihlásilo celkom 11 družstiev a spolu 61 súťažiacich. Dva prítomné družstvá boli z družobných spolkov Krosna v Poľsku. Na súťaži rozhodovalo 15 rozhodcov, prítomných bolo 10 figurantov a dve maskérky. „Hlavnou myšlienkou súťaže je viesť mládež k schopnosti poskytnúť pomoc v núdzi. Darí sa nám to a preto sa každoročne tieto súťaže opakujú. Sme radi, že si vždy podchytíme mladých žiakov a študentov stredných škôl, z ktorých mnohí končia na lekárskych fakultách, alebo sa z nich stávajú profesionálni záchranári. Človek nikdy nevie kedy bude potrebovať prvú pomoc, títo mladí ľudia budú mať vždy základ, ktorý môže pomôcť im, ich blízkym, či ľuďom v núdzi“.
Počas súťažného dňa prišli súťažiacim vzdať morálne povzbudenie aj hostia. Medzi nimi zástupcovia mesta Svidník, Stropkov a Giraltovce, zástupcovia OR HaZZ Svidník, OR PZ Svidník, Nemocnice vo Svidníku, zástupcovia základných a stredných škôl z okresu Svidník a Stropkov.
Poďakovanie
Záverom sa chceme touto cestou poďakovať sponzorom bez ktorých by sme súťaž mladých zdravotníkov – záchranárov, nemohli zorganizovať. Sú to: Ing.Ivan Džupin, Pekáreň Šandal – Juraj Maťáš, Tibor Sluťak, Autoškola EKOMIDO Bardejov-Ing. Jozef Rohaľ, VVS Svidník, Nemocnica Svidník.
Ďakujeme aj mestu Svidník za ozvučenie, Gymnáziu DH Svidník a SNM-múzeu ukrajinskej kultúry Svidník za poskytnutie priestorov. Veľké poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom SČK a to maskérkam, figurantom a rozhodcom bez, ktorých by sa súťaž nemohla uskutočniť.
SČK ÚzS Svidník

obrazok

Výsledky Územného kola súťaže

Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. st.
Druhý stupeň:
1. CZŠ sv.Petra a Pavla, Stropkov
2. CZŠ sv.Juraja, Svidník
3. Spojená škola, Svidník B
4. ZŠ – 8.mája Svidník
5. Spojená škola, Svidník A
Družstvá prvej pomoci mládeže:
1. Gymnázium Giraltovce
2. Gymnázium DH Svidník
3. Gymnázium Stropkov B
4. Gymnázium Stropkov A
Družstva z Poľska – mimo súťaž
1. Zespol szkol ponadgimnazjalnych Krosno
2. Katolicke liceum Krosno

redakcia | 12. 5. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 83x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou