smahu správy

Meranie tepla v bytoch

Pomerové rozdeľovače tepla nezabezpečia objektívne meranie skutočne spotrebovaného tepla v danom byte. Legislatíva určuje len rámec rozpočítavania nákladov na teplo, ale výsledky rozpočítavania v bytových domoch je vždy len priblíženie sa k reálnemu rozdeleniu nákladov na teplo. Pomerové rozdeľovače motivujú obyvateľov k väčším úsporám a mnohí v snahe ušetriť, vypínajú vykurovacie telesa a „kradnú“ tak teplo od susedov. To je aj dôvod prečo vyhláška umožňuje, aby ak chcú obyvatelia bytov čo najspravodlivejšie rozpočítanie nákladov na teplo rozložili celkové náklady na teplo pomerom 60% a viac na plochu a 40 % na pomerový merač. Veľa bytových domoch po prvom roku merania tepla za pomoci pomerových meračov si dokonca stanovili pomer 80 % na plochu a 20 % na pomerový merač.

Teplo prijaté cez steny nie je zadarmo.

Je rovnako drahé ako to, ktoré bolo prijaté cez radiátory. Je registrované domovým meračom tepla, dom teda zaň musí zaplatiť. Technickým problémom je odmerať množstvo tepla prijatého alebo odovzdaného cez steny. Pri rozpočítaní neplatí, že čím viac sa rozpočíta podľa pomerových rozdeľovačov alebo meračov tepla, tým „presnejšie“ a spravodlivejšie je rozpočítanie.
Každý vie, že posoliť jedlo je chutné a bez soli sa nedá existovať, ale zároveň, že príliš veľa soli škodí. Tak podobne je to aj s rozpočítaním podľa pomerových rozdeľovačov: je potrebné nájsť primeraný podiel základnej a spotrebnej zložky, tak aby rozpočítanie na jednej strane motivovalo k úsporám, ale na druhej strane, aby niekoho neprimerane nezvýhodňovalo a nepoškodzovalo.

Ako zistiť, či je zvolený spôsob rozpočítania správny?

Vykurovanie budov nie je potrebné len pre dosiahnutie teplotného komfortu bývajúcich, ale aj pre funkčnosť a životnosť budovy. Využívanie budov a ich častí na iné účely, než na aké boli skolaudované, je v rozpore so stavebným zákonom. Obytné budovy sú určené na bývanie. Nevykurovanie častí budov a vysoké teplotné rozdiely spôsobujú kondenzáciu vlhkosti v stavebných konštrukciách, tvorbu plesní a v konečnom dôsledku znehodnotenie budovy alebo jej časti. Pri dlhodobom pôsobení nepriaznivých faktorov môže dôjsť až ku vzniku statických porúch budov. Príliš nízka teplota v jednom byte znamená znehodnocovanie susedných bytov. Z týchto dôvodov je neprípustné, aby v bytoch klesali na hodnoty nižšie ako 17 °C.
Vyhláška č. 358/2009 Z.z. o rozpočítaní nestanovuje žiadne obmedzenia pre voľbu základnej a spotrebnej zložky. Je možné – a niektoré spoločenstvá vlastníkov bytov si aj schválili – pomer základnej zložky 0% – a 100% rozpočítajú podľa pomerových rozdeľovačov. Môže to byť veľká chyba vyplývajúca z nevedomosti, alebo zákerné zavádzanie susedov niekým, kto chce z takéhoto rozpočítania profitovať. Znamená to, že byty prijímajúce teplo cez steny od susedov sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na nákladoch za vykurovanie. Takýto spôsob rozpočítania je vrcholne nekorektný, pretože popiera akékoľvek fyzikálne zákonitosti šírenia tepla v budovách. Požívanie výhod z takéhoto spôsobu rozpočítania sa dá bez rozpakov nazvať príživníctvom.
Pomaly sa konči vykurovacie obdobie, chceme vyzvať vlastníkov bytov, aby v čase „nekúrenia“ nastavili termostatický ventil na najvyššiu hodnotu, šetria mechanizmus termostatických ventilov a zabezpečia jeho bezproblémový chod na ďalšie vykurovacie obdobie.
Byhos s.r.o.

redakcia | 5. 5. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 150x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou