smahu správy

Predstavujeme ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku mesta Stropkov

obrazokKaštieľ a zaniknutý hrad

Objekt budovy kaštieľa a prezentované nadzemné murivá bývalého Stropkovského hradu sa nachádzajú v strede centra mesta, východne od farského kostola, na miernej vyvýšenie zvažujúcej sa smerom na západ. Objekt kaštieľa je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J s hlavným vstupom z východnej strany.

Kaštieľ vznikol pravdepodobne už koncom stredoveku ako jeden z objektov stropkovského hradu. O vývoji hradu, najmä o jeho vzniku sa dlho viedli mylné polemiky (E. Sóos, resp. E. Ungváry a iní), dôležitý bol objav nákresu detailného pôdorysu hradu z roku 1767, zachytávajúci dobový stav, ktorý napovedá viac o jeho vývoji. Niektoré nové poznatky vniesol aj pamiatkový výskum budovy kaštieľa (N. Urbanová) z roku 1986, ale o samotnom vzniku najviac vypovedá archeologický výskum (2006–07) a jeho výsledky. Hrad je písomne prvý krát doložený v rokoch 1408–10 ako pevnosť. Nie je však známy bližší popis budovy, mohol to byť aj obranný objekt pri existujúcej mýtnej stanici. Zaujímavá je správa z roku 1411, kedy kráľ Žigmund povolil Imrichovi Perényimu postaviť si na svojom panstve hrad. Perényiovci však hrad v 15. storočí neobývali, spravovali ho najatí kasteláni. Od roku 1569 sa majiteľmi panstva stali Peteovci, o ktorých je známe, že na hrade sídlili, z čoho vyplývajú výrazné stavebné úpravy. Noví vlastníci si hrad prebudovali po svojom ako významné šľachtické sídlo. Neskôr v priebehu 16. storočia súvislosti s tureckou hrozbou pribudli okrem nových obytných priestorov aj obranné prvky. Približná výsledná podoba hradu bola zachytená na nákrese z roku 1767 v rámci dedičného súpisu majetkov rodu Petheo po ich vymretí. Hrad bol ešte využívaný (obývaný), avšak po veľkom požiari mesta v roku 1814 bol poškodený a začal postupne chátrať, najmä tým, že jeho múry boli rozoberané na stavebný materiál…
Do 20. storočia sa zachovala len jedna budova, ktorou je súčasný kaštieľ. Ostatné časti hradu sú prezentované po archeologickom výskume v júli 2006 ako nadzemné murivá. Objekt kaštieľa vznikol koncom stredoveku, bol však výrazne prestavaný v 17. a 18. a 20. storočí. Časti obvodových múrov suterénu a prízemia pochádzajú zo stredoveku a boli adaptované do rozšírenej budovy v 17. storočí. Renesančný kaštieľ (dvojpodlažné zemepanské sídlo) stál samostatne spolu s kostolom ohradený opevnením. V 18. storočí bol po poškodení objekt opravný a upravený (napr. nové niektoré klenby, baroková štuková výzdoba a pod.). Na prelome 19. a 20. storočia boli upravené fasády a v 30. a 40. rokoch 20. storočia bolo prestavané poschodie a pozmenené priečelie. Po 2. svetovej vojne bola budova účelovo adaptovaná (výmena okenných, vstupných otvorov, dlažby, strešnej krytiny…). V roku 2006 prešiel objekt obnovou, výraznými stavebnými úpravami bola snaha docieliť výzor kaštieľa zo 17.-18. storočia (nové okenné a vstupné otvory, nové betónové klenby vo východnom trakte, nová strecha…). Budova kaštieľa je jedným z mála zachovaných historických objektov v meste a hodnotným dokladom hlavnej budovy zaniknutého stropkovského hradu. Prezentované múry hradu zistené a odhalené archeologickým výskumom sú jedinečným dokladom fortifikácie v meste a aj mestského opevnenia na celom území Zemplína. Jediná (nadzemná) zachovaná časť hradu – súčasný kaštieľ je taktiež zaujímavou ukážkou premeny stredovekého zemepanského sídla s opevnením na honosnú rezidenciu upravenú v renesancii a baroku. V 19. a 20. storočí bol funkčne prispôsobený, napriek tomu bol kaštieľu prinavrátený predpokladaný pôvod (renesančno-barokový) vzhľad. Objekt je reprezentantom šľachtického sídla na území Zemplína a taktiež je významnou súčasťou historického urbanizmu mesta.

obrazok

redakcia | 21. 4. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 238x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou