smahu správy

Jubileum urbára zo Stropkova

Pred 460 rokmi, konkrétne v septembri 1557 bol napísaný urbár mestečka Stropkov (oppidum Ztropko). Prístupný je teraz aj na internete, na známom mol. arcanum. hu. Prekvapuje ale, že tento urbár neuvádza už monografia Ján BEŇKO a kolektív STROPKOV.

Monografia mesta z roku 1994. Ďalšia monografia z pera prešovského profesora Ferdinanda Uličného Dejiny osídlenia Zemplínskej župy, vydaná Zemplínskou spoločnosťou roku 2001 už uvádza tento urbár aj so signatúrou na str. 504, v hesle STROPKOV. Signatúra urbára je MOL, Kamara, U et C, Fasc. 4, nr. 49. (Porovn. aj ilustrácie urbára k článku). Predmetný urbár je v knihe F. Uličného vysvetľovaný ale stručne, avšak paradoxne obsahuje cenné retrospektívne informácie nielen o počte (úhrnne 68), menách a priezviskách hláv domácností, či o celkových povinnostiach samotných stropkovských meštianskych domácností, teda aj údaje (o ich menách a priezviskách (prímenách), spravidla podľa zamestnania) vtedajších stropkovských mešťanov. Napríklad má fakty o tom, že v Stropkove k septembru 1557 boli dvaja vzdelanci, „literáti,“ Michal Literatus a mestský notár Gašpar Literatus Notarius ibidem. Zároveň je to dôkaz, že aj v starom Stropkove mešťania z tejto mestskej komunity dbali o vzdelanie úradníkov a ich profesionalitu v mestskej, hoci prakticky mestečka, kancelárii. Zaujímavý je tiež urbársky zápis, že stropkovskí mešťania boli ako poddaní z tohto mestečka (oppidum) povinní dať ich feudálovi Gabrielovi Perínskemu (Perény) súdok rýb (haringov) na prvú pôstnu nedeľu pred Veľkou nocou. (In quadragesima dant unam tunnam (tunelam) halecum). Cenný je taktiež zápis, že v Stropkove sa aj roku 1557 vyberalo kráľovské clo (tridsiatok). (Est in eodem oppido tricesimam Regiae Maiestatis). Bol to síce a určite neveľký poplatok, lež stály colný kráľovský tridsiatok, teda aj odtiaľ bol. Slovom, babka k babce… platilo tu tiež pre vtedajšieho uhorského pána kráľa, známeho Ferdinanda I. Habsburského (panoval od 16.12.1526 do smrti 25. 7.1564), hoci z ďalekého Stropkova, financovaného odtiaľ aj z tridsiatkového poplatku cezhraničných obchodníkov…
A. Kaputa

obrazok obrazok

redakcia | 21. 4. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 104x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou