smahu správy

Reliéfna renesančná tabuľa na kostolnej veži

obrazokNa južnej strane kostolnej veže je osadená reliéfna renesančná tabuľa zo 17. storočia (Je to jej kópia, originál je uložený v priestoroch Mestského úradu). Bližšie ju opísali Ján Beňko a kolektív v monografii Stropkova na strane 242, ale v opise textu sa kolektív autorov mýli.

Poukázala na to už v marci 2015 Mgr. Stanislava Rovňáková, bývalá historička múzea v Stropkove, ktorá teraz pôsobí v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V článku stropkovského Spektra „Kto je kľačiaci muž v zbroji?“ podrobnejšie opísala spomínanú tabuľu, hoci nemala prístup k originálu. Pre porovnanie, kolektív autorov opísal zásadný text tabule nachádzajúci sa v pravej dolnej časti takto: „Urodzený a vznešený Ján Petheo z Gerše, slobodný barón a radca,…dal zhotoviť túto pamiatku roku 1675“ Stanislava Rovňáková opísala text v tomto znení: „Vážený a vznešený slobodný pán Žigmund Petö z Gerše, barón, radca…Postaral sa toto postaviť v roku 1661“. Kto má z nich pravdu? Pre overenie sme preskúmali originál tabule. Pravdu mala p. Rovňáková. Na tabuli sa skutočne nachádza text, ktorý hovorí o Žigmundovi Petem a o roku 1661. Nevedno prečo Ján Beňko a kolektív uviedli iné informácie. Určite mali na to nejaký dôvod, ale mýlili sa. Na strane 67 píšu o prestavbe kostola v roku 1675 a v poznámkovom aparáte (č. 245) uviedli, že prestavbu kostola datovala reliéfna tabuľa s letopočtom 1675. Odvolali sa na literatúru ako Ungváry, Ede: Sztropkó és Várának története; Borovszky, Samu: Magyarország vármegyéi és városai – Zemplén vármegye.
Pre bližšie pochopenie a overenie informácie z reliéfnej tabule uvádzame aj obrázkovú fotodokumentáciu tabule. Na obrázkoch môžete vidieť originál tabule a texty „SIGIS. PETHEO DE GERSE“ – Žigmund Pete z Gerše a „ANNO 1661“ – Roku 1661. Rok 1661 potvrdzuje aj kanonická vizitácia z roku 1773, na ktorú poukázala aj p. Rovňáková.
Dá sa konštatovať, že kľačiaci muž pred Pannou Máriou v oblakoch nie je Ján Pete, ale Žigmund, ktorý Panne Márie vďačil pravdepodobne za pomoc v bojoch proti Turkom a v protihabsburských povstaniach. Peteovci boli silnými katolíkmi a Žigmund sa zaslúžil v zložitých obdobiach (v tom čase prebiehal silný boj katolíkov s protestantmi) o obnovu kostola, o pozvanie františkánov a ich rozvoj a o založenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Okolo roku 1657 ohrozovali Turci Košice a Žigmund dal posilniť stropkovské opevnenie. Pred rokom 1664 dal zrenovovať kostol, ktorý bol opätovne prestavaný v roku 1675. Reliéfna tabuľa tak bola vytvorená v roku 1661, pri prestavbe kostola a z vďaky pri obhajobe (bojoch) katolicizmu v zložitej situácií v Uhorskom kráľovstve.
Tak poznáme podobizeň jedného z pánov Stropkova, ktorý sa zaslúžil o ochranu katolíkov, ale aj mesta a pamiatok, ktoré ohrozovali protestanti.
Mestský úrad v Stropkove

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 14. 4. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 209x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou