smahu správy

45. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG)

Geografická olympiáda v tomto šk. roku 2016/2017 prebiehala na ZŠ Konštantínova v Stropkove.
Zúčastnilo sa na nej 60 súťažiacich z kategórie E,F,G z týchto škôl: ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov.

Cieľ súťaže:
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ a 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii udržateľného rozvoja Zeme.
Výsledky súťaže:
G – 5.ročník: 1. miesto: Róbert Front – ZŠ Mlynská, SP, 2. miesto: Samuel Cichý – ZŠ Mlynská, SP
F – 6.-7.ročník: 1. miesto: Martin Baluďanský – ZŠ Konštantínova, SP
E – 8. – 9. ročník: 1. miesto: Matúš Rastislav Kuzma – ZŠ s MŠ Havaj, 2. miesto: Eduard Paňko – CZŠ sv. Petra a Pavla, SP, 3. miesto: Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla, SP
Všetkým súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole GEO.
Ďakujeme sponzorom a ZŠ Konštantínovej v Stropkove za spoluprácu pri organizovaní 45. ročníka Geografickej olympiády.
Externá okresná metodička Mgr. Michrinová Marta

redakcia | 31. 3. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 56x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou