smahu správy

Dejepisná olympiáda 9. ročník - obvodné kolo - ZŠ Mlynská

V polovici februára sa na ZŠ Mlynská uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo sedem škôl – ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov a ZŠ Hrnčiarska. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková, členmi Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Súťaž pozostávala z riešení didaktických a monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 100 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.
Vyhodnotenie:
Kategória F – 6. ročník:
1. miesto: Diana Sitkaničová – ZŠ Konštantínova
2. miesto: Timea Petričková – ZŠ Mlynská
3. miesto: Kataríne Gramatová – ZŠ S MŠ Havaj
Kategória E – 7. ročník:
1. miesto: Katarína Medveďová- ZŠ Mlynská
2. miesto: Šimon Harvilko – ZŠ s MŠ Bukovce
3. miesto: Alžbeta Motyková – CZŠ sv. Petra a Pavla
Kategória D – 8. ročník:
1. miesto: Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj
2. miesto: Damián Didnianský – ZŠ Mlynská
3. miesto: Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla
Kategória C – 9. ročník:
1. miesto: Oliver Kačmár – ZŠ Mlynská
2. miesto: Bibiána Bundová – ZŠ Mlynská
3. miesto: Marek Bujdoš – ZŠ Konštantínova
Víťazi v jednotlivých kategóriách obdržali šekové poukážky v hodnotách 14, 10 a 6 eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2017 v Prešove. Víťazom obvodného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská

redakcia | 17. 3. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 88x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou