smahu správy

Mestské pečate

Tak, ako bolo už naznačené v predchádzajúcom článku, tento sa bude v skratke venovať problematike najstarších stropkovských pečatí. Mestským pečatiam sa venoval Ján Beňko v monografii z roku 1994 a heraldik Jozef Novák v korpusovom diele o komunálnych pečatiach z roku 2008.

Podľa J. Nováka muselo najstaršie pečatidlo Stropkova vzniknúť už v priebehu 14. storočia, hoci sa nám jeho odtlačok nezachoval. Prvý známy odtlačok pečatidla poznáme z rokov 1502, 1515 a na listine z 25. marca 1521. Tomuto pečatidlu sa J. Novák nevenoval, ale Ján Beňko áno. Táto najstaršia pečať nemá kruhopis a taktiež sa nedá pečatný obraz jednoznačne interpretovať. Ďalšiu pečať si mesto nechalo vytvoriť v roku 1547. Pečatný obraz už obsahuje kruhopis SIGILLVM OPIDI STROPKO 1547. Ďalšie pochádzajú z rokov 1570 a 1619. Mesto ich používalo súbežne z predchádzajúcimi a pravdepodobne do roku 1837 si nechalo vytvoriť ešte novšiu. Po roku 1837 začala mestská rada používať nápisovú pečiatku. Pečatný obraz z roku 1619 tvoria dve postavy pod ktorými sú 3 ruže. Tieto ruže sú dnes symbolom Stropkova (erb z roku 1988).
Najväčšou záhadou sú pečatné obrazy. Podľa niektorých úvah môže ísť o sv. Annu s Pannou Máriou alebo Pannu Máriu s Ježišom. Ani J. Beňko sa neodvážil jednoznačne určiť pečatný obraz, hoci sa ho pokúsil opísať. J. Novák už vo svojom diele z roku 2008 opísal pečatidlo z roku 1547 takto: „V strede poľa je vyrytá na polmesiaci stojaca Madona s dieťaťom, so svätožiarou okolo hlavy“ a J. Beňko: „Pečatný symbol tvorí ženská postava v plášti s lúčovitou svätožiarou okolo celého tela, teraz bez kríža, vpravo v náručí s dieťaťom, stojaca na polmesiaci (!)“. Podľa J. Nováka ide o symbolizovanie Nanebovzatia Panny Márie. S pečatným obrazom úzko súvisí aj problematika zasvätenia kostola. Nedá sa jednoznačne určiť stredoveké patrocínium, ale môžeme sa nazdávať že išlo o Pannu Máriu a nie o sv. Annu. Osobne si myslím, že najlepším dôkazom k porovnaniu predchádzajúcich udalostí je reliéfna tabuľa na kostolnej veži. Bola vyhotovená v roku 1675 a v jej hornej časti sa nachádza podobná podobizeň ako na pečatiach. Text na reliéfnej tabuli dokazuje, že Ján Pete ju dal vyhotoviť na počesť Nepoškvrnenej Márie. Uctievanie Panny Márie muselo mať v Stropkove hlboké korene (založenie Bratstva Panny Márie Škapuliarskej) a tak najstarší pečatný obraz môžeme interpretovať ako dcéru sv. Anny. Z toho sa dá usúdiť, že kostol bol v 15. storočí zasvätený práve Márii. Staršie patrocínium by sme mohli len hádať, keďže nám skoršie údaje chýbajú a patrónmi kostola boli až do druhej polovice 16. storočia Perísnkovci.
Téma stropkovských pečatí a zasväteniu kostola by bola skvelým námetom na diskusiu.
Mgr. Ľuboslav Šmajda
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Druhý zväzok: N – Ž. Bratislava: FFUK, 2008, s. 648. ISBN 978–80–89236–53–4.

obrazok obrazok

redakcia | 17. 3. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 118x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou