smahu správy

Výstavba multifunkčnej športovej haly – vhodnosť výberu lokality

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili projektový zámer výstavby viacúčelovej športovej haly v areáli ZŠ Konštantínova s podporou a v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Vítam a podporujem tento projektový zámer, ktorý v prípade úspešnej realizácie vytvorí lepšie podmienky pre športové aktivity mládeže, ale aj širokej verejnosti.

Ako som sa dočítal, prioritným využitím by mala byť ľadová plocha o rozmeroch 40 m x 20 m, ktorá by mala byť využívaná aj ako multifunkčná plocha pre využitie na iné športové aktivity. V prospech prioritného využitia ľadovej plochy hovorí aj skutočnosť, že podporovateľom tohto projektu je Slovenský zväz ľadového hokeja. Z tohto zámeru mi vychádza, že táto hala by mala nahradiť existujúcu otvorenú umelú ľadovú plochu v meste, čo je vzhľadom na jej doterajšiu životnosť dobré riešenie.
Umiestnenie viacúčelovej športovej haly v areáli III. ZŠ na ulici Konštantínovej je z môjho pohľadu ako najmenej vhodné, chýba mi racionálne zdôvodnenie umiestnenia v areáli III. ZŠ a v konečnom dôsledku je podľa mňa aj v rozpore z územného a architektonického hľadiska. Táto dominantná budova športovej haly neúnosne zahustí zastavaný priestor areálu ZŠ, uberie podstatnú časť trávnatého ihriska ZŠ a v neposlednom rade bude tejto viacúčelovej hale chýbať infraštruktúrne zázemie, a to napojenie na komunikáciu a parkoviska pre osobné auta v prípade jej využitia verejnosťou. Ďalším faktorom v neprospech tejto lokality bude aj stála kolízia prevádzky ZŠ a prevádzky športovej haly, ktorá ak má byť ekonomicky sebestačná, tak musí byť využívaná čo najširšou verejnosťou. Som prekvapený, že vedenie III. ZŠ na ulici Konštantínovej s týmto riešením súhlasí a skôr by som od nich očakával, že budú mať snahu o skvalitnenie trávnatej plochy, resp. že bude ich snahou vybudovať kvalitný atletický okruh pre športové vyžitie žiakov ZŠ a Gymnázia. (tartanový povrch) Žiaľ, v meste nie je vybudovaný ani jeden kvalitný atletický okruh.
Otvorenou otázkou ostáva, čo bude s existujúcou umelou ľadovou plochou na ulici Matice slovenskej. Predpokladám, že výstavbou tejto viacúčelovej haly sa prevádzka doterajšej ľadovej plochy zruší a tak nám ostane nevyužitý areál.
„Som presvedčený, že práve areál doterajšieho zimného štadióna je najvhodnejšou lokalitou na výstavbu tejto viacúčelovej športovej haly a to z viacerých dôvodov. Z hľadiska územného a architektonického je to lokalita účelovo predurčená na takýto druh stavby a objekt športovej haly by vhodne doplnil športový komplex okolitej zástavby. Nemenej dôležitým argumentom je skutočnosť, že doterajšiu umelú ľadovú plochu by nahradil krytý zimný štadión s multifunkčným využitím. S takýmto riešením sa uvažovalo už v minulosti. Budúca športová hala by doplnila športovo-rekreačný komplex na ulici Matice slovenskej (futbalové ihrisko, tenisové kurty, letné kúpalisko), ktorý slúži širokej verejnosti nášho mesta. Ďalším argumentom je skutočnosť, že v tejto lokalite je dobré napojenie objektu na miestnu komunikáciu a dostatok parkovacích miest pre osobné auta. Ak budúcim prevádzkovateľom má byť SZĽH, tak jeho snahou bude, aby bola táto hala čo najviac využívaná a aby jej prevádzka bola ekonomicky sebestačná. Umiestnenie športovej haly v tejto lokalite nebráni využívaniu pre hodiny telocviku ani žiakom základných škôl, pretože je rovnomerne dostupná pre všetky základné školy.“
Bolo by rozumné vrátiť sa k prehodnoteniu umiestnenia tejto viacúčelovej športovej haly a to predovšetkým vo vedení mesta, v mestskom zastupiteľstve a opätovne rokovať so zástupcami SZĽH v hľadaní čo najlepšieho riešenia. Tento môj názor považujem ako vklad do otvorenej diskusie.
Ing. Metod Burák

redakcia | 10. 3. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 200x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou