smahu správy

ZŠ Mlynská v Stropkove získala 2 300 eur na podporu technického vzdelávania

ZŠ Mlynská okrem športu a cudzích jazykov podporuje aj technické vzdelávanie žiakov. Technické vzdelávanie na základnej škole je realizované pomocou učebného predmetu technika. Technika v základnej škole sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom zážitkového vyučovania cez praktické pracovné činnosti, cvičenia, pokusy, experimenty s možnosťou sebarealizácie jednotlivca či tímu pri práci na vlastnom výrobku.

K tomu potrebujeme vhodné vybavenie školských dielní, dotáciu vyučovacích hodín a učiteľa s daným odborom. V dnešnej dobe mnohé školy majú problém s vybavením odborných učební – dielní. My stále máme dielne na drevo a na kov, kde sme doplnili vybavenie pomocou národného projektu: „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. Do daného projektu školu prihlásila Ing. Anna Juhasová – garant projektu za predmet technika. Boli sme zaradení medzi 49 škôl Slovenska. Získali sme vybavenie dielní za niekoľko desiatok tisíc eur.
Na zlepšovanie a skvalitňovanie vyučovania predmetu technika, voľno-časových aktivít v technickom vzdelávaní na našej základnej škole určite prispeje aj ďalší úspešný projekt INOVATÍVNE METÓDY VÝUČBY TECHNIKY, ktorý zastrešuje nezisková organizácia EDUCTECH, n.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou. Projekt – REMESLÁ, REMESELNÁ VÝROBA získal 2 300 eur, ktorý napísala a ktorého garantom je Ing. Anna Juhasová. Za peniaze zakúpime keramickú pec a hrnčiarsky kruh. Môžeme sa venovať a spojiť také remeslá ako hrnčiarstvo a keramiku s ďalším remeslom šperkárstvo. V danom predmete ide o vzbudenie záujmu o techniku, o remeslá a motivovať žiakov pre budúce povolania. Získavať nové poznatky netradičným spôsobom a rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov. Podporiť emocionálny, sociálny, morálny rast žiakov a rozvíjať ich zmyslovo-pohybové schopnosti.
Už sa tešíme na ďalší projekt ERTHKAM – celosvetový projekt, ktorý realizuje hvezdáreň roztoky (koordinátorom za školu Ing. Juhasová). Tento projekt je vhodným doplnkom edukačného procesu nielen na hodinách fyziky, ale aj geografie, informatiky a pod.
Ing. Anna Juhasová

redakcia | 10. 2. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 72x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou