smahu správy

Filmári POZOR!

Blíži sa CINEAMA 2017!

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku ani tento rok nezabudlo na amatérskych filmárov, pre ktorých vyhlasuje ďalší ročník regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017.

CINEAMA je postupová súťaž, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na prezentáciu amatérskej filmovej tvorby autorom z okresov Svidník, Stropkov a Bardejov. Tohto roku je termín prehliadky stanovený na 10. marca 2017 o 16.30 hod v priestoroch POS vo Svidníku.
Tejto trojstupňovej súťaže sa môže zúčastniť každý filmový amatér, ktorý je občanom SR. Súťaž sa člení podľa vekových, vzdelanostných a žánrových kritérií.
Súťaž sa rozdeľuje na 3 skupiny.
I. skupina: A – autori do 16 rokov,
II. skupina: B – autori od 16 do 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl a III. skupina: C – autori nad 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl.
Filmári v jednotlivých skupinách môžu svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
I. skupina súťaží v 3 kategóriách: 1. animovaný film, 2. hraný film, 3. reportáž, dokument
II. skupina súťaží v 4 kategóriách: 1. animovaný film, 2. hraný film, 3. reportáž, dokument, 4. experiment a videoklip
III. skupina súťaží v 8 kategóriách: 1. animovaný film, 2. hraný film, 3. reportáž 4. dokument, 5. experiment, 6. videoklip, 7. minútový film, 8. zvučka (pre festivaly CINEAMA, UNICA )
V každej kategórii bude udelené prvé miesto s postupom na krajskú prehliadku. Podmienky účasti v súťaži
Súťaž sa koná v autorskej tvorbe filmových diel, vytvorených v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely. Zaradenie do kategórie označujú autori na prihláške, ktorú potvrdzujú svojím podpisom. Ak tak neurobia, film alebo video zaradí porota. Súťažiť nemôžu snímky, ktoré sa zúčastnili niektorého z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Časový limit súťažných príspevkov je od 1 do 20 minút. Porota môže udeliť výnimku. Technickou podmienkou je filmy odovzdať na DVD – video nosiči. Snímky na CD nebudú akceptované.
Uzávierka regionálnej súťaže je 3. marca 2017. Príspevky je potrebné doručiť na Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/74, 08901 Svidník.
Termín konania krajského kola je 31.3. – 1. 4. 2017 vo Svidník. Uzávierka krajskej súťaže je 20. marca 2017.
POS Svidník

redakcia | 27. 1. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 104x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou