smahu správy

Mestská rada Stropkova v stredoveku

Už odjakživa existovala v rôznych končinách Zeme určitá hierarchia medzi ľuďmi a zmysel pre organizáciu. Výnimkou nebolo na našom území ani Moravské kniežactvo a hneď po ňom Uhorské kráľovstvo. Uhorský kráľ sv. Štefan I. začal našu krajinu rozdeľovať na územné celky, tzv. župy (komitáty).

V týchto župách sa začali vytvárať mestá so svojou osobitnou organizačnou štruktúrou. Na čele miest stáli richtári a im podriadení boli členovia mestskej rady, tzv. prísažní. Samozrejme, takéto zriadenie bolo aj v Stropkove. Stropkov je starým mestečkom s prvou zmienkou datovanou na 12. marca 1404. Prvá známa listina stropkovskej mestskej rady bola napísaná 9. júna 1442 a určená mestskej rade Bardejova. V listine vydanej 8. mája 1466 je nemecký zápis „Wir Rechtir (!) Jacob mit selben geschwaren von der Stropko“, a tak sa z nej dozvedáme meno prvého známeho richtára mestečka, ktorým bol Jakub. Meno, nám prvého známeho člena mestskej rady (prísažného), Jakuba Dittela, sa dozvedáme z listiny vydanej dňa 25. marca 1458. Z týchto správ sa nedá určiť, koľko členov mala mestská stropkovská rada, možno len predpokladať, že išlo o 5 – 8 členov. Zachovalo sa nám pomerne dosť listín mestskej rady z 15. storočia, teda toho najstaršieho obdobia našich mestských dejín, ktoré boli písané po nemecky alebo latinsky. Listiny sa vydávali v rôznych záležitostiach a prevažne boli adresované do Bardejova. V roku 1520 bol stropkovským richtárom Michal a prísažným bol Martin. Títo dvaja predstavitelia sa spomínajú v neuskutočnenej štatúcii Erdödyovcov na stropkovské panstvo. Ďalší richtári sa spomínajú až po roku 1526, teda už v období novoveku. V priebehu 16. storočia stropkovská mestská rada vydávala listiny, ktoré pečatila svojou vlastnou pečaťou. Tieto pečate nájdeme na listinách z rokov 1502 a 1515. Obraz ďalšej pečate môžeme jasne vidieť na listine stropkovskej rady z 25. marca 1521. V roku 1547 začala používať novú pečať s kruhopisom SIGILLVM OPIDI STROPKO1547. V roku 1570 si vyhotovila opäť novú pečať s kruhopisom SIGILLVM OPIDI STROPKO 1570. Problematika stropkovských pečatí je námetom na ďalší článok. K napísaniu tohto článku ma inšpiroval obraz richtárov, komisárov a starostov (okrem nich aj obrazy primátorov), ktorý sa nachádza v priestoroch mestského úradu v Stropkove. Je to akýsi stručný prehľad ľudí, ktorí sa po stáročia starali o správu a organizáciu nášho mesta, počnúc od najstaršieho richtára až po terajšieho primátora. Obraz je zakončený krásnou pečaťou. Odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu nášho mesta, aby navštívili mestský úrad a obrazy si prezreli.
Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok

Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
IVÁNYI, Béla (ed.): Bártfa szabad királyi város levéltára. I. kötet. 1319-tól 1501-ig. Budapest: Kiadja a Magyar történelmi társulat, 1910.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska práca. Trnava: 2014.

redakcia | 27. 1. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 143x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou