smahu správy

Obnovenie činnosti DHZ Oľšavka

Začiatok histórie činnosti DHZ Oľšavka je tradovaný od roku 1931 s počtom 27 členov DHZ. Predsedom v tom období bol Ondrej Čakloš, veliteľ Vasiľ Mynďuk, nám. Veliteľa Vasiľ Forint, II. Nám. Veliteľa Ján Brožina, zbor. Lekár Dr.Vladimír Ornatský, tajomník Arpád Roman, pokladník Michal Zápotocký, doz.majetku Juraj Zavidný a revízori Štefan Harvilko,, Juraj Majurník a Ján Harvilko ml.

Človek v dnešnom 21. storočí sa musí nielen červenať, ale…, keď skúma a číta históriu obce a nielen, čo sa týka DHZ a porovnáva ju so súčasnosťou. Kde sme dnes? Po 86 rokoch pri tých všelijakých vymoženostiach, technických,…, čo sa okolo nás moce. Mať v DHZ v roku 1931 zborového lekára, klobúk dole.
Poďme však už do prítomnosti, aká bola v obci do 8. januára 2017. Nefunkčný DHZ, nefunkčná požiarna technika, nepožívateľné príslušenstvo k tejto požiarnej technike, neaktuálna evidencia členov DHZ, bez jasného pomenovania vedenia a členov výboru, jednoducho povedené veľká nula. Z toho vyplýva nulová prevencia v oblasti PO v obci, nulová ochrana majetku a životov občanov obce z pohľadu DHZ. To bol a je hlavný dôvod, prečo zo strany starostu obce a poslancov OcZ bolo vyvinuté úsilie na znovu oživenie činnosti DHZ Oľšavka.
Deň 8. január 2017 je dňom, kedy sa po nečinnosti DHZ Oľšavka opäť dostáva a dostane tam, na čo bolo predurčené. V uvedený deň sa na výročnej členskej schôdzi aktualizovala stará evidencia členov na počet 16 členov. K nim bolo výborom doplnených a prijatých ďalších 21 nových členov, čím súčasný počet členov DHZ Oľšavka je 37 členov.
Na túto výročnú členskú schôdzu pozvanie prijal a aj sa ho zúčastnil člen predsedníctva ÚzV DPO Svidník a Stropkov p. Michal Holub, ktorý mimo iného uvítal aktivitu obnovenia DHZ v Oľšavke a v diskusií vysvetlil súčasne fungovanie DHZ a možnosti zaradenia DHZ do kategórie, možnosti získania finančných prostriedkov na činnosť a servisné práce pri oprave požiarnej techniky.
Keďže v roku 2017 uplynie päťročné obdobie činnosti, v našom prípade nečinnosti terajších orgánov DHZ zvolených v roku 2012 (podklady však neexistujú) na výročnej schôdzi prebehla voľba nového výboru DHZ.
Za nového predsedu DHZ Oľšavka, bol zvolený Ján Forint, za podpredsedu – veliteľa DHZ Milan Pašeň, za tajomníka Ján Biroš, za preventivára Ing. Marek Harvilko, za referenta mládeže Dominík Forint, za strojníka Milan Sabo, jeho náhradníkom je Michal Harvilko za revízora Ján Biroš st. ďalej bolo zvolených do výboru ďalších 13 členov. Mimo toho bol Dominík Forint delegovaný na Územné valne zhromaždenie delegátov pre okresy Svidník a Stropkov do Svidníka na 24. februára.
Pre ďalšiu už aktívnu činnosť bol prijatý plán hlavných úloh, ako aj návrh nových opatrení pre rok 2017, ktoré by mali zabezpečiť funkčnosť DHZ Oľšavka, zárukou čoho je aj novozvolený výbor DHZ.
Po oficiálnej časti pokračovalo rokovanie pri menšom pohostení bohatou diskusiou jednotlivých členov.
Ján Biroš, tajomník DHZ Oľšavka

redakcia | 27. 1. 2017 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 136x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou