smahu správy

Ak niekomu narazíte do auta, určite neodchádzajte!

Na preplnených parkoviskách sa ľahko môže stať, že pri parkovaní alebo vychádzaní z parkoviska narazíme do iného auta. Môže sa k tomu pričiniť nepozornosť či neodhrnutý a zamrznutý sneh a nepríjemnosti sú na svete . V prípade, že k takejto udalosti dôjde, majte na pamäti, že ste povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti.

Tie hovoria, že v prvom rade je potrebné bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi udalosti v cestnej premávke, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatreniam, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
„Ak účastník takejto škodovej udalosti v cestnej premávke spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá sa nenachádza vo vozidle, napr. narazil do odstaveného vozidla, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a splniť si vyššie uvedené povinnosti,“ uviedol hovorca KR PZ v Prešove Daniel Džobanik. Nie vždy je to určite jednoduché. K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča, držiteľa poškodeného vozidla môžete využiť aj informačné služby mestského rozhlasu, nákupného centra, usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia, prípadne iného podujatia kumulujúceho účastníkov cestnej premávky. Ak to nie je možné zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie takejto osoby zabezpečte prostredníctvom Policajného zboru na známom telefónnom čísle 158.
„V prípade, ak si ako účastník takejto udalosti v cestnej premávke nesplníte svoje zákonom stanovené povinnosti a odídete z miesta udalosti bez ich splnenia, vec bude po oznámení políciou kvalifikovaná ako dopravná nehoda. Zároveň takéto konanie je považované za porušenie zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za ktoré účastníkovi hrozí pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 12 mesiacov do 60 mesiacov,“ uvádza hovorca a zároveň vyzýva vodičov, aby boli pri parkovaní opatrní a ak už ku kolízií dôjde nemajú zabudnúť sa skontaktovať s poškodeným a splniť si tak spomínané povinnosti.
-r-

redakcia | 13. 1. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 178x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou