smahu správy

Projektová činnosť Podduklianskeho osvetového strediska v roku 2016

Aj v uplynulom roku si priaznivci Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku mohli vybrať z množstva zaujímavých podujatí. Okrem tradične prezentovaných a obľúbených osvetárskych akcií zaradilo stredisko do ponuky nové aktivity patriace do jeho projektovej činnosti.

Zamestnanci Podduklian¬skeho osvetového strediska pripravujú rôznorodé aktivity počas celého roka. V uplynulom roku sa mnohé z nich podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Jednotlivé projekty boli zamerané na rozvoj v záujmovej, vzdelávacej, kultúrno-umeleckej, ale i sociálno-výchovnej oblasti, o čom svedčí získanie nových podnetov a kontaktov, inšpiratívna výmena skúseností a zmysluplné využitie voľného času ich účastníkov. V nasledujúcich riadkoch ponúkame prehľad podujatí podporených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. V apríli sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov, na ktorej sa predstavilo 10 divadelných produkcií a uskutočnil sa tiež rozborový seminár vedený odbornou porotou. V tom istom mesiaci sa konala krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby s názvom Cineama 2016 a odprezentovalo sa na nej 22 hodnotných filmov. V priebehu mesiacov júl až október sa konala expedícia zameraná na astrofotografiu. Mala názov Objavujeme Vesmír a jej náplňou bolo pozorovanie meteorov a zhotovovanie astrofotografie. Začiatkom septembra prebehla expedícia s názvom Hľadáme tmu. Projekt bol zameraný na pozorovanie svetelného znečistenia a participovali na ňom pozorovatelia, filmári, fotografi a všetci záujemcovia o astronómiu. Počas posledného októbrového víkendu sa uskutočnil Metodický seminár pre tanečné a spevácke kolektívy, na ktorom mali príležitosť odborne sa vzdelávať všetci milovníci folklóru. Autentické prevedenie svadobných zvykov bolo cieľom stretnutí folklórnych kolektívov z okresov Svidník a Stropkov, ktoré dokončili spracovanie svojho programu v rámci projektu Svadba začiatkom novembra. November bol venovaný tiež príprave a tvorbe profilového programu k 60. výročiu založenia folklórneho súboru Makovica. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku by sa chcelo v prvom rade poďakovať Fondu na podporu umenia, no zároveň vyslovuje vďaku všetkým, ktorí na uvedených podujatiach participovali. Veľká vďaka patrí spoluorganizátorom, lektorom, mestu Svidník, mestu Stropkov, obci Mestisko a starostovi pánovi Stanislavovi Bakovi a obci Roztoky a starostovi pánovi Martinovi Jurkovičovi za vytvorenie výborných podmienok a poskytnutie priestorov na realizáciu podujatí.
Miriama Vinjarová, POS vo Svidníku

redakcia | 13. 1. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 72x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou