smahu správy

Mesto zavádza zmeny v parkovaní na verejných priestranstvách

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní motorových vozidiel v na území mesta Stropkov. Pri jej koncepcii vychádzalo mesto z podobných nariadení, ktoré sú v platnosti v rámci iných samospráv. Najzásadnejšou zmenou je zákaz parkovania na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v čase od 20.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa všetkým nákladným motorovým vozidlám nad 3,5 t, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom a dopravným strojom.
Problematika parkovania na verejných priestranstvách dosiaľ neupravovala žiadna miestne záväzná právna norma. Potreba jej uvedenia do praxe vyplynula aj z narastajúceho počtu vozidiel v meste a s tým súvisiacim riešením statickej dopravy v Stropkove. Cieľom mesta je uviesť do praxe novú parkovaciu politiku. Jedným z očakávaných výsledkov je aj zabezpečenie minimálne jedného parkovacieho miesta pre každú rodinu bývajúcu v bytovom dome. Opatrenia v tomto smere začala samospráva realizovať už v minulom roku, kedy v exponovanej lokalite na uliciach Matice slovenskej a Hrnčiarska vzniklo 31 nových parkovacích miest. Väčšina z nich efektívnejším využitím dostupného priestoru s minimálnym zásahom do zelených plôch.
„Každým rokom sa zvyšuje počet motorových vozidiel na našich parkoviskách a odstavných plochách. Dnes je už bežné, že v jednej rodine majú k dispozícii často dve i viacero áut. Registrujeme aj podnety, že v obytných zónach pri bytovkách parkujú vodiči dodávkových či nákladných vozidiel, ktorí zaberajú viacero miest určených pre osobné vozidlá. V niektorých lokalitách je dnes dokonca v popoludňajších a večerných hodinách veľký problém zaparkovať,“ priblížil náčelník Mestskej polície Marián Harmada, predkladateľ návrhu VZN.
Dôležitým opatrením, ktoré upravuje toto VZN, bolo tiež dostať z širšieho centra mesta všetky dodávkové vozidlá presahujúce 5,5 m. Takéto vozidlá zaberajú pri parkovaní aj viac ako jedno parkovacie miesto, pričom neraz svojou dĺžkou zasahujú do miestnej komunikácie. Od 1. januára 2017 tak bude v centrálnej mestskej zóne (vymedzenej vo VZN) v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa zakázané parkovať aj všetkým dodávkovým vozidlám presahujúcim 5,5 m.
VZN tiež upravuje aj režim parkovania motorových vozidiel pri smetných nádobách, kde bude v čase zberu komunálneho a separovaného odpadu zákaz státia a parkovania. Zmeny sa týkajú aj parkovania na miestnych komunikáciách počas zimnej údržby. „Toto opatrenie bolo prijaté na základe dlhodobých skúseností zamestnancov podniku Služba. Pri realizácii zimnej údržby, hlavne na uliciach s rodinnými domami, je problém dostatočne odpratať sneh z dôvodu vysokého počtu zaparkovaných áut na uliciach. Komplikujú tak prejazd mechanizmom. Odporúčame preto počas zimnej údržby parkovať svoje autá vo dvoroch a garážach,“ uviedol M. Harmada. Náčelník dodal, že v prvých týždňoch od účinnosti nového VZN budú mestskí policajti riešiť jeho nedodržiavanie napomínaním. Ich cieľom bude v dostatočnej miere zvyšovať povedomie o novej právnej úprave a pôsobiť preventívne. Neskôr môže byť za porušenie VZN fyzickou osobou uložená bloková pokuta do výšky 33 eur, sankcia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie je stanovená až do výšky 6.638 eur. Celé znenie nového VZN je dostupné aj na internetovej stránke mesta.
-msú-

Kde budú mať zakázané parkovať dodávky a nákladiaky?

Zákaz parkovania na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na celom území mesta platí v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa pre všetky nákladné motorové vozidlá nad 3,5 t, zvláštne motorové vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a dopravné stroje.
Dodávkové vozidlá presahujúce 5,5 m dĺžky majú v uvedenom čase zákaz parkovať v centrálnej mestskej zóne, do ktorej patria tieto ulice a verejné priestranstvá: Námestie SNP, Hlavná, Hrnčiarska, Športová, Krátka, Poštová, Mlynská, Cintorínska (od Hlavnej ulice po križovatku so Zámockou), Zámocká, Mládeže, Hviezdoslavova (od križovatky s Hlavnou po križovatku s Jilemnického), Akad. Pavlova, Jilemnického, Nový riadok (od križovatky s Hlavnou po križovatku s Mládeže), Matice slovenskej (okrem vyznačených parkovacích miest pri športovej hale, futbalovom štadióne, zimnom štadióne, tenisových kurtoch a letnom kúpalisku).
-vzn-

redakcia | 23. 12. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 366x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou