smahu správy

Mikuláš so sprievodom zavítal na konskom záprahu do Oľšavky

Nedeľa 4.12.2016 bola dňom, kedy do Obce Oľšavka zavítal Mikuláš (Nikolaj“) na konskom záprahu spolu so svojím sprievodom anjelom, čertom a čerticou. Po dostatočnej snehovej nádielke z predchádzajúcich dní, bolo počasie rozprávkové a priam stvorené na jeho privítanie deťmi a občanmi. Predtým, ako sa usadil do hojdacieho mikulášskeho kresla na vyzdobenom a vianočné osvetlenom detskom ihrisku, ktorého súčasťou bol aj mikulášsky bufet situovaný v pripravených suterénnych priestoroch obecného úradu, absolvoval prejazd obcou po miestnych komunikáciách, aby ešte pozdravil deti a všetkých občanov pri ich príbytkoch.

Samotný program uvítania Mikuláša začal už o 13.00 hod. dokončovaním vyzdobenia stromčeka a areálu detského ihriska. Súčasťou tejto výzdoby je aj vyrezávaný betlehem vo veľkosti 2 000×1 200 mm, ktorý je umiestnený v odkrytej časti dreveného altánku. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať Emílií Dziakovej a jej rodine za jeho výrobu a zapožičanie pre obec. Očakávanie deti sa začalo naplňovať po 14.00 hod., kedy sa po úspešnom prejazde obcou a zvítaní s miestnymi farármi a to so správcom farnosti PCO Oľšavka jerej. Dušanom Skoncom, Mgr., Ing. a za Grécko-katol. Mikulášom Fejkom, Mgr. správcom farnosti Chotča, filiálka Oľšavka Mikuláš usadil a začal pre nich rozdávať darčeky. K celkovému počtu 8 detí do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci, pribudli ďalšie „cezpoľné deti“, vnúčatá prarodičov a Mikuláš odovzdal dokopy 25 darčekov. Touto cestou sa chceme poďakovať pani vedúcej miestnej predajne potravín Márií Kocákovej za prípravu a sponzorovanie darčekov. K spozorovaniu darčekov prispel aj pán Ján Biroš, starosta obce, ako súkromná osoba. Pri preberaní darčekov, niektoré deti prejavili svoj talent a znalosti a prispeli do programu aj pre Mikuláša a prítomných svojráznou básničkou. Odovzdaním darčekov pre deti program neskončil, ale pokračoval ďalším odovzdávaním darčekov pre zástupcov miestnych združení a spolkov, ktorí významným spôsobom ovplyvnili život a propagáciu obce navonok v tomto roku. Po obdarovaní miestnych farárov za duchovné povzbudzovanie občanov a všetko ostatné, to bol zástupca PD Bukovce, vedúca FS Oľšavčanka p, Emília Dziaková, zástupca STOP Oľšavka, riaditeľ ZŠ a MŠ Bukovce, kde väčšina miestnych deti navštevuje školu, zástupca miestneho urbáru, zástupca Poľovníckeho združenia Dolina. Zo strany Mikuláša bol darček odovzdaný aj zástupkyni únie žien, ktorá má podstatné zlepšiť svoju činnosť, zástupcovi novovznikajúceho združenia ZO Jednota dôchodcov a nakoniec zástupcovi Dobrovoľného požiarneho zboru Dominikovi Forintovi, od ktorého Mikuláš očakáva sfunkčnenie činnosti tohto dobrovoľného združenia.
Po obdarovaní darčekmi spomínaných združení, nasledovalo odovzdávanie darčekov pre rodiny a jednotlivcov v rodine s trvalým pobytom a aktívnym bývaní v obci. Je na škodu veci, že niektorý občania sa z rôznych dôvodov nezúčastnili tejto akcie, ale darčeky si mohli dodatočné vyzdvihnúť na obecnom úrade. Po ukončení odovzdávania došlo k rozlúčke s Mikulášom s prianím, aby nezabudol do obce zavítať aj na budúci rok a jeho odchod a rozlúčka sprevádzal mikulášsky ohňostroj.
Dobrá zábava však pokračovala ďalej, aj po odchode Mikuláša, nakoľko deti mohli ďalej šantiť k čomu im určité prispel podávaný bezplatné nealkoholický mikulášsky punč, naopak pre ženy a mužov to bol mikulášsky drink so slivovicou. K obohateniu a k lepšiemu zohriatiu sa prispel aj starosta obce ponúkaním „štamperlikom“ pravej baňackej. Ženy a deti sa mali možnosť zohriať aj pri „kotli s ohňom“ zapožičanom od firmy TESLA Stropkov, za čo patrí poďakovanie generálnemu riaditeľovi Ing. Danielovi Rothovi. Touto cestou na záver sa chceme ešte poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vydarenej mikulášskej akcii v Obci Oľšavka, ale predovšetkým kočišovi konského záprahu, ktorý so svojimi kronikami a doprovodom úspešné absolvoval namáhavú cestu po snehu cez kopec v smere Vislava-Oľšavka a späť a to Petovi Sekeľovi, veríme, že Mikuláša k nám privezie aj na budúci rok, Michalovi Zápotockému za Mikuláša, Peťkovi Dzupákovi „za čerta“, Emke Cinovej za anjela, ďalej p. Michalovi Kmiťovi za zapožičanie vybavenia do mikulášskeho bufetu, p. Jánovi Birošovi staršiemu za opravu starej elektroinštalácie a montáž nových zásuviek a svetadiel v priestoroch mikulášskeho bufetu, ako aj napojenia a inštaláciu vonkajších vianočných ozdôb na mikulášsku akciu, poslancom OcZ Ing. Marekovi Harvilkovi a Jánovi Štefanikovi za pomoc pri vyprataní a úprave priestorov, taktiež pracovníčke MOS p. Radimile Frintovej za príkladný prístup k robote pri uprataní a likvidovaní časti výzdoby po akcii a samozrejme Mariánovi Mayerovi za hudobné spríjemnenie a ozvučenie celej akcie. Za ústretovosť a promptnosť pri príprave prezentov do mikulášskeho darčeka patrí poďakovanie p. Jecuškovej, pracovníčke firmy Coltsun – Consult, s.r.o. Stropkov. Ďakujeme.
Obec Oľšavka

obrazok

redakcia | 23. 12. 2016 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 102x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou