smahu správy

Obec Oľšavka si zaspomínala na svojich predkov

Z iniciatívy vedúcej FS Oľšavčanka, p. Emílie Dziakovej, v súčinnosti s obcou sa 21. novembra v priestoroch sály KSB OcÚ pri menšom pohostení a čaji na zahriatie a oživenie si spomienok z minulosti uskutočnilo neformálne stretnutie prizvaných starších občanov Obce Oľšavka.

Pozvanie privítali a stretnutia sa zúčastnilo deväť starších občanov. Boli medzi nimi tetka Kocáková, tetka Barabašová, tetka Čumová, tetka Čaklošová, ujko Forint, Mariena Birošová, Janko Biroš, Janko Harvilko a nechýbal ani bývalý tajomník MNV a starosta Michal Kmiť z rokov 1998 – 2006. Tento zo svojho pohľadu mimo iného konštatoval, že po jeho odchode sa prestala viesť kronika obce, čo je na škodu veci, nakoľko, len ťažko s odstupom času bude možné zadokumentovať chýbajúce obdobie, históriu obce. Táto jestvujúca kronika bola poskytnutá k nahliadnutiu prítomným občanom a bola k nej vedená živá diskusia. Ďalší občania, ktorí boli oslovení o poskytnutie informácii sa ospravedlnili z neúčasti zo zdravotných dôvodov, ale sú ochotní poskytnúť ich pri osobnej návšteve p. Dziakovej. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo a je predovšetkým dozvedieť sa, získať a rozšíriť si informácie, ako je napríklad, čím bola obec v minulosti známa, kto v minulosti obec obýval po národnostne – menšinového hľadiska, aké boli najrozšírenejšie zvyky a obyčaje, čiže akú ľudovú kultúru nám zanechali naši predkovia v podobe piesní, tancov, domácich pracovných nástrojov, aké plodiny sa pestovali na zhotovenie domácich odevov, aké tradičné jedlá sa pripravovali a podobne. Tieto získané informácie postupne spracovať spolu so získanými retro fotografiami do publikácie o obci napríklad pod názvom „Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov“.
Touto cestou by som sa rád poďakoval p. Emílii Dziakovej, že svoj voľný čas obetuje pri zdokumentovaní uvedenej problematiky, snaží sa ju verne preniesť aj do repertoáru činnosti FS Oľšavka, a tým oživiť históriu obyčajov, zvykov, tradícií obce Oľšavka pre mladú generáciu obce, pre ostatných občanov obce, ako aj propagovať obec navonok. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým občanom obce tzv. respondentom, ktorí jej napomáhajú pri tejto práci a chcem veriť, že ich bude ešte viac. Odmenou pre nich určite bude dobrý pocit, keď sa na najbližšom vystúpení FS Oľšavčanka uvidia a počujú oživenie ich sprostredkovaných „višavských spivanok, zvykiv i običajiv“, ako sa aj o tom dočítajú v spracovanom dokumente o Obci Oľšavka.
Ján Biroš

obrazok

redakcia | 16. 12. 2016 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 203x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou