smahu správy

Záznamy stropkovského panstva vo vatikánskych archívoch

História nášho mesta Stropkov a jeho okolia je veľmi bohatá a preto sa niektoré články vydávajú v skrátenej (neúplnej) forme. Tieto články vytváram preto, aby si občania uvedomili jeho kultúrno-historické bohatstvo a aby sa niečo o dejinách mesta dozvedeli. Ak by som chcel publikovať všetky náležité skutočnosti dejín, ich rozsah by bol príliš rozsiahly pre stránky mestských novín.

Práca historika je v mnohých smeroch náročná, pretože človek tejto profesie sa v prvom rade snaží čo najlepšie objasniť dejiny. Jeho prácou je tiež podávať výklad aj v iných variantoch ako prevládajú vo vedeckých kruhoch, ale napriek tomu sa stále musí pridržiavať historických faktov a skutočností, nemôže ich nijako meniť. Na druhej strane môže zmeniť výklad historického faktu a polemizovať o neobjasnených a doposiaľ nepotvrdených skutočnostiach. V mnohých prípadoch sa však stretáva s nepriazňou iných historikov alebo archivárov, pretože každý z nich môže obsah listinného materiálu vyložiť inak, teda svojim štýlom. Od roku 2008 začali na Slovensku vychádzať diela Monumenta Vaticana Slovaciae. Ide o záznamy z vatikánskych archívov, ktoré obsahujú informácie o území Slovenska a doposiaľ sa podarilo vydať 4 zväzky. Prvý diel vydal prof. Vincent Sedlák a tento diel bol venovaný plateniu pápežského desiatku v rokoch 1332 – 1337. Tieto záznamy sú pre dejiny Slovenska veľmi cenné. V týchto monumentách sa nenachádza žiaden zápis o Stropkove a ani o priľahlých obciach. Tak to je aj v druhom a treťom zväzku. Štvrtý zväzok, ktorý vydal prof. Vladimír Rábik, sa venuje záznamom apoštolskej komory v rokoch 1425 – 1524. Môžeme tam nájsť aj zápis o obci Lomné, ale táto obec nepatrila v stredoveku do stropkovského panstva.
Na strane 197 pod číslom 260 sa nachádza prvý záznam, ktorý hovorí, že Jakub, syn Juraja zo Stropkova, kňaz kostola Všetkých svätých v Chotči, bol povýšený (ordinovaný) biskupom Jošuom z Ascoli Puglia na subdiakona. Zo zápisu ďalej vyplýva, že spomínaný kostol patril do Jágerskej diecézy. Listina bola vydaná v Ríme 18. marca 1496 za pontifikátu Alexandra VI. (lat. znenie: „Iacobus Georgii de Stropcho, plebanus ecclesiae Omnium sanctorum in Hochia, dioecesis de Agriensis, a Iosua, episcopo de Asculanus, ad subdiaconatus sacrum ordinem fuit promotus“).
Druhý záznam je možné nájsť na strane 199 pod číslom 265. V ňom sa píše, že, Martin, syn Briga, kňaz z Breznice, bol povýšený (ordinovaný) biskupom Jošuom z Ascoli Puglia na subdiakona. Listina bola vydaná v Ríme taktiež 18. marca 1496 za pontifikátu pápeža Alexandra VI. (lat. znenie: „Martinus Brigii, plebanus de Bresa, dioecesis de Agriensis, a Iosua, episcopo Asculanus, ad subdiaconatus sacrum ordinem fuit promotus“).
Toto sú doposiaľ jediné informácie v monumentách, ktoré zaznamenávajú stropkovské panstvo. Každým rokom bude Trnavská univerzita pracovať na ďalších monumentách a preto sa môžu v budúcnosti objaviť nové informácie, ktoré obohatia naše dejiny.
Mgr. Ľuboslav Šmajda
Zdroj: RÁBIK, Vladimír: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus 4. Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425 – 1524). Trnava: Slovenský historický ústav v Ríme pri Trnavskej univerzite v Trnave, 2014, 317 s., ISBN 978–80–8082–821–9.

redakcia | 2. 12. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 138x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou