smahu správy

Folkloristi na Metodickom seminári pre tanečné a spevácke kolektívy

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo počas posledného októbrového víkendu Metodický seminár pre tanečné a spevácke kolektívy. Absolvovali ho vedúci a členovia folklórnych kolektívov, pedagógovia tanca a spevu, vedúci krúžkov na školách a škôlkach, záujemcovia o prácu s folklórnym materiálom. Priestory Kultúrneho domu v obci Roztoky sa 28. – 30. októbra 2016 zaplnili folkloristami z viacerých miest a regiónov. Zostavu lektorov tvorili štyria odborníci, konkrétne etnochoreologička, tanečná pedagogička a pracovníčka Národného osvetového centra Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečný pedagóg Bc. Marek Sabol, etnomuzikologička, dramaturgička a hudobníčka Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD. a tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka. V teoretickej časti sa venovali charakteristike a rozdielom medzi folklórom a folklorizmom, hovorilo sa aj o stupňoch štylizácie v tanečnom a hudobnom folklorizme, o význame tradičnej ľudovej kultúry a možnostiach čerpania materiálu. Praktická časť nácviku priblížila metodiku práce vo folklórnom kolektíve, fázy nácvikov a typy prípravy vhodné pre interpretov ľudového tanca. Účastníci seminára si všetky cvičenia súvisiace s technickou a tanečnou prípravou vyskúšali priamo na sebe. Lektori sprostredkovali tiež informácie súvisiace s hudobným sprievodom k vybraným typom tancov, hovorili o hudobno-štýlových znakoch a piesňových vrstvách. Posledné bloky seminára sa zameriavali na tvorbu choreografie a jej prevedenia na scéne a na tanečné príležitosti spájajúce sa s rodinným a kalendárnym obradovým cyklom. Zámerom podujatia bolo poskytnúť záujemcom o túto oblasť odborno–poradenskú pomoc, rozšíriť ich doteraz nadobudnuté poznatky a skúsenosti z praxe, ale aj priniesť nové impulzy a spestriť prácu vo folklórnych kolektívoch. Prínosom seminára bol tiež osobný kontakt účastníkov, nadobudnutie nových kontaktov a vzájomné inšpiratívne diskusie. Záujem folkloristov potvrdil, že je v aktivitách takéhoto charakteru potrebné pokračovať. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Miriama Vinjarová, POS vo Svidníku

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 18. 11. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 81x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou