smahu správy

Európsky deň jazykov obohatil gymnazistov

Európsky deň jazykov na Gymnáziu v Stropkove sa už stal tradíciou. Cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia.
V tomto školskom roku si učitelia predmetovej komisie cudzích jazykov dali za cieľ zapojiť a zaujať študentov celej školy. Veľkou pomocou im boli aktívni a tvoriví asistenti z radov študentov. Pripravili šesť rôzne tematicky zameraných stanovíšť. Na každom z nich sa v priebehu dopoludnia vystriedali jednotlivé triedy. Študenti na nich plnili rôzne úlohy, súvisiace s európskymi krajinami a ich jazykmi.
Na stanovišti HUDBA mali za úlohu vymyslieť text piesne v troch jazykoch na známu melódiu slovenskej ľudovej piesne a použiť vlastné alebo poskytnuté hudobné nástroje. Táto časť mala u študentov najpriaznivejší ohlas. Tiež si vyskúšali vedomosti o európskych hudobných dielach, interpretoch a skladateľoch.
Na stanovišti TANCE sa študenti poriadne rozhýbali, keďže sa naučili krátke choreografie európskych tancov: francúzsky kankán, grécky tanec Hassaposerviko a slovenskú karičku, či mužský lyžičkový tanec. Okrem toho si pozreli ukážky ďalších tancov rôznych krajín Európy.
Stanovište JEDLÁ bolo síce o gastronómii jednotlivých krajín, ale na báze teoretickej. Asistenti menovali jedlá krajín EÚ, často vtipne znejúce a študenti mali uhádnuť o aké jedlá ide. Kvízové otázky striedali praktické aktivity, ako navliekanie cestovín, plnenie vrecúška levanduľou, a podobne.
LITERÁRNO-DRAMATICKÉ stanovište ponúklo študentom vžiť sa do úlohy hercov a zdramatizovať zvolené dielo európskej literatúry. Mohli použiť rôzne rekvizity a hlavne hovorené slovo. Súčasťou zadania bolo aj zloženie krátkej pesničky k danému dielu.
Na výtvarno-kreatívnom stanovišti študenti spoločne nakreslili koláž významných európskych pamiatok, postupne vymaľovali plagát Európskeho dňa jazykov alebo vyrábali vlajky štátov EÚ. Pre výtvarne menej nadaných bolo k dispozícii pexeso s vlajkami a hlavnými mestami.
Študenti si zmerali sily na VEDOMOSTNOM stanovišti prostredníctvom kvízu týkajúcom sa Európskej Únie. Plnili aj iné úlohy, ako tajnička s osobnosťami, či hádanie významu slov z rôznych európskych jazykov, alebo jazykolamy v angličtine a nemčine.
Septembrový Európsky deň jazykov mal u študentov pozitívny ohlas nielen kvôli tomu, že nebolo vyučovanie, ale hlavne kvôli tomu, že tento deň strávili aktívne, tvorivo a zábavne.
Prostredníctvom neformálneho učenia sa dozvedeli a naučili niečo nové, dovtedy nepoznané. Vďaka rozmanitosti stanovíšť si každý mohol prísť na svoje. Učenie zážitkovou formou je cestou k tomu, aby vzdelávanie a učenie sa nebolo len nechcenou povinnosťou, ale aby sa stalo radosťou z poznania.
PhDr. Tatiana Belovežčíková, vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
Autor fotografií: Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

obrazok

redakcia | 11. 11. 2016 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 68x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou