smahu správy

Mesiac úcty k starším v našom okrese

Seniorov si uctili aj vo Vyšnej Olšave

Oslava mesiaca október, ktorý patrí úcte starším, 16. októbra oslavovali aj vo Vyšnej Olšave. Kultúrny program začal posviackou priestorov novo zrekonštruovanej kuchyne v kultúrnom dome z dotácie ministerstva financií. Po úvodných slovách miestneho farára o. Štefana Vansáča sa slova ujal starosta obce Juraj Kasarda, ktorý si aj tentokrát zažartoval a vtipmi rozosmial pozvaných. Prítomných potešil aj program na ľudovú nôtu Folklórneho súboru Olšavan. Obec Vyšná Olšava si svojich občanov nad 65 rokov uctila aj malým pohostením a darčekom. Starostu teší, že jeho pozvanie aj v tomto roku prijalo približne 70 ľudí, a zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali.
-go-

obrazok obrazok obrazok obrazok

„Úcta k starším“ v Nižnej Olšave

V nedeľu, 16. októbra sa v sále Obecného úradu v Nižnej Olšave stretli v rámci mesiaca „úcty k starším“ skôr narodení občania. Po úvodných, uvítacích slovách pána starostu Ing. Igora Madzina sa začala oslava skúsenosťami nadobudnutej múdrosti, starosťami vyrytých vrások a vekom sfarbených šedín. So svojím programom vystúpili deti obecnej materskej školy a žiaci základnej školy, ktorí svojich starých rodičov odmenili za ich lásku a starostlivosť slovom, piesňou i malým darčekom. O zábavu sa tiež postaral domáci folklórny súbor Olšavčan pásmom „V kudzeľnej chyži“. S blahoželaním sa nezabudlo ani na tých, ktorí v tomto roku slávili svoje okrúhle jubileá. Po chutnom občerstvení starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva odovzdali spomienkové predmety a každý z našich dôchodcov odchádzal s veselou náladou a dobrým pocitom z príjemne stráveného odpoludnia.
Obec Nižná Olšava

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Úcta k starším v Miňovciach

Prišla jeseň a s ňou mesiac október, všeobecne známy ako mesiac úcty k starším. Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Z tohto dôvodu sme si aj mi tento sviatok pripomenuli v kultúrnom dome v Miňovciach.
Celé podujatie sa začalo o štrnástej hodine príhovorom starostu obce Miroslava Mojseja. Pán starosta v príhovore pripomenul mladším občanom, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Zdôraznil v príhovore, že všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam vás niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy. Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás mladých. Tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Po príhovore nasledoval kultúrny program detí z miestnej materskej a základnej školy pod vedením pedagogického zboru. Deti svojim programom ďakovali starým rodičom za lásku a starostlivosť. Ich vystúpenie bolo balzamom na dušu pre našich starších spoluobčanov a možno im to aspoň na chvíľu pripomenulo ich detstvo. Jubilanti, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea boli poctení gratuláciou a darčekom, ktoré im venovala obec. Po oficialitách už nasledovalo neformálne stretnutie seniorov so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva na spoločnej večeri a posedení až do večerných hodín. My len dodáme, že u návštevníkov bolo napriek ich vyššiemu veku po celý čas vidieť energiu a chuť do života.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej prípravy osláv.
I.K.

obrazok

Mesiac úcty k starším v Oľšavke

Pri príležitosti mesiaca október, mesiaca úcty k starším, obec Oľšavka v spolupráci s folklórnou skupinou Oľšavčanka na nedeľné popoludnie, 23. októbra, pripravila v sále obecného úradu kultúrny program venovaný všetkým, predovšetkým seniorom.
Po uvítacej piesni od členov folklórnej skupiny „Poďme sobí zaspivati“, nasledoval k účastníkom podujatia príhovor starostu obce, v ktorom mimo iného zdôraznil, že všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. „Čas plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Život Vás naučil prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa. Pospomínate si na dni mladosti a tešíte sa z dosiahnutého, z každodenných radosti, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi,“ skonštatoval.
Na záver svojho vystúpenia starosta poprial seniorom pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Ďalej už pokračovalo vystúpenie folklórnej skupiny Oľšavčanka s programom, ktorý mal dve časti. Tá prvá časť bola zameraná na piesne s predvedením starých zvykov a obyčajou pri zbere úrody a kosení na gazdovstve. Druhá časť bola s piesňami zameraná na verbovanie chlapov na vojenčinu, keďže je mesiac október, kedy sa rukovalo. Nechýbalo prečítanie listu písaného mamkou na vojenčinu svojmu synovi, ako aj vtipy a príhody k vojenčine. Obidve časti vystúpenia mali úspech, čo prítomní seniori prejavili svojím potleskom.
„Živite ľudije na blaho svita, všytkim tu pritomnim mnohaja lita“ znelo na záver vydareného vystúpenie folklórnej skupiny Oľšavčanka pod vedením Emílie Dziakovej a celého kultúrneho programu k mesiacu úcty k starším v obci Oľšavka.
Obec Oľšavka

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Babka, dedko ďakujeme!

S týmito slovami a darčekom v rukách odchádzali žiaci zo Základnej školy vo Vyšnej Olšave zablahoželať k sviatku, svojim starým rodičom.
Pri výrobe pekného, farebného kvetu s mašličkou sa podieľala predsedníčka Únie žien Slovenska vo Vyšnej Olšave, p. Ľubica Hudačinová. Jej návšteva potešila p. učiteľky aj deti. Pri výrobe darčeka pre starých rodičov žiakom vysvetlila postup jeho prípravy, ale aj výrazne pomáhala s jeho výrobou, hlavne mladším žiakom. Pani Hudačinovej ďakujeme za aktívnu pomoc a spoluprácu a veríme, že tento detský čin ešte viac umocní neopakovateľné puto lásky všetkých starých rodičov a ich vnukov a vnučiek.
ZŠ Vyšná Olšava

obrazok

Mesiac úcty k starším v Kručove

Mesiac október je venovaný tým, ktorým vďačíme za svoju existenciu. Tým, ktorí nám venovali svoj čas, svoju lásku, svoj život. Ich šediny, vráskami zbrázdené tváre a zrobené ruky sú znakom toho, že už veľmi veľakrát videli východ slnka, že ich spomienky sú naplnené mnohými prežitými chvíľami, ktoré boli dobré aj zlé. Vďačíme im za veľa. Sú základným kameňom celého nášho života. Viedli naše kroky, dláždili nám cestu životom.
Ako poďakovanie za všetko, čo pre svojich následníkov urobili, im vedenie obce Kručov pripravilo posedenie, ktoré bolo plné spomienok a dobrej nálady. My im za nás všetkých vyjadrujeme veľké „ĎAKUJEME“.
Obec Kručov

obrazok

Šandalčania oslávili mesiac október

Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj…
Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine a obci. V obci Šandal sme si v nedeľu 9.októbra 2016 pripomenuli tento vzácny sviatok Október, mesiac úcty k starším. Úctu k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úctu ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Na úvod sa našim „oslávencom“ milými slovami prihovoril starosta obce p. Jaroslav Mikula. Kultúrny program v podaní folklórneho súboru Olšavčan z N. Olšavy sa niesol v duchu dávnych zvykov a tradícií „na valale“. Toto vystúpenie zožalo veľký úspech a potlesk. Účinkujúci svojím spevom vytvorili výbornú atmosféru. Krásnymi piesňami pozdravili aj najstarších občanov obce Šandal – manželov Petra a Annu Findrikových, ktorí oslávili 92 a 88 rokov. Dobrá nálada a spev pokračovali až do neskorých večerných hodín. Svojím spevom a za sprievodu harmoniky sa o ňu postaral náš bývalý občan p. Vlado Sluk zo Svidníka. Na tomto slávnostnom posedení nechýbalo chutné pohostenie a občerstvenie, ktoré našim seniorom prichystali poslanci OZ a zamestnanci obce. Čo dodať na záver – „Vážme si prítomnosť starých, pokiaľ sú s nami a snažme sa im vrátiť aspoň malú čiastku z toho, čo oni nám dávajú celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť“.
Obec Šandal

obrazok

redakcia | 4. 11. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 363x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou