smahu správy

Štruktúra obyvateľstva stredovekého mestečka Stropkov (Oppidum Sztropko)

Väčšiu časť obyvateľov Stropkova tvorilo domáce slovenské obyvateľstvo. V mestečku žili aj Nemci, ktorí kolonizovali toto územie. Väčšina z nich pochádzala z Bardejova. Dokazujú nám to mená ako Jakub Dittel z roku 1458, Jakub Spilner z roku 1478 Predver, Hebrachad, Wolfgang Sigma z roku 1569 a iné. Stretávame sa aj s maďarskými menami. Nemusí to znamenať, že boli maďarskej národnosti, ale tieto mená mohli byť pomaďarčené v administratíve. Išlo o mená ako Blažej Nagy z roku 1490, Andrej Telekeš z roku 1494 a prímenia ako Varga, Fazekaš (Fazekas), Lakatďarto (Lakatgyártó), Zabó (Szabó), Bodnár, Kováč (Kovács) a iné. V urbári z roku 1554 sa nachádza meno Gregor Maďar (Magyar), čo môže znamenať, že to bol človek hovoriaci po maďarsky (nemusel byť maďarskej národnosti) a stretávame sa aj s prímením Poliak, čo môže znamenať to isté ako prímenie Maďar. V 15. storočí, keď mestečko postihli viaceré vojnové udalosti boli domáci, ale najmä nemeckí mešťania nútení opustiť Stropkov.
V Stropkove boli šľachticmi členovia z rodu Perínskovcov a Peteovcov, taktiež aj kasteláni stropkovského „hradu“. Mešťania v Stropkove vykonávali funkcie ako úradníci, richtári, prísažní, remeselníci alebo boli zamestnancami mesta. Stropkovskí mešťania boli kvalifikovaní ako poddaní v zmysle zákonov z roku 1514. Taktiež sa v Stropkove nachádzali želiari, ktorí vykonávali prácu na poli alebo boli remeselníkmi. Kompletný zoznam mešťanov, remeselníkov a želiarov nám poskytujú urbáre z rokov 1554 a 1569.
Zdroje: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
IVÁNYI, Béla (ed.): Bártfa szabad királyi város levéltára. I. kötet. 1319-tól 1501-ig. Budapest: Kiadja a Magyar történelmi társulat, 1910, s. 528
RÁBIK, Vladimír: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v Stredoveku. (Šarišská župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej). Bratislava: Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2006, s. 433, ISBN 80–8060–197–6.
Magyar Nemzeti Országos Levéltár Budapest, Urbaria et Conscriptiones (elektronická databáza – http://mol.arcanum.hu/…/a101112.htm?…)
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska práca. Trnava: 2014, 51 s.
Ľuboslav Šmajda

redakcia | 7. 10. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 160x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou