smahu správy

Nosenie detí pri srdci

Len nedávno sa sterilita a dodržiavanie určitých zásad stali dôležitejšie ako pocit bezpečia a lásky. Spoločná posteľ s matkou po pôrode bola vymenená za inkubátor a železné postieľky, materské prsia za fľašu a šatka za kočiar. Odporúčania, ktoré dostávali naše matky a babky: „Keď dieťa plače, tak ho určite neberte do náručia, lebo ho rozmaznáte. Je lepšie nechať ho kričať, aby sa mu posilnili hlasivky a pľúca, aby neskôr lepšie hovorilo…“ formovali celé generácie. Takýto prístup predstavuje odklon od prirodzeného a spôsobuje nárast závislostí na rôznych náhradách. Neschopnosť mať rád, naviazať a udržiavať vzťahy, ktoré pozorujeme v dnešnej dobe, majú bezpochyby korene práve v našom rannom detstve.
V tehotenstve tvorí matka a dieťa jednotu, taktiež je v blízkom kontakte s otcom. Po pôrode nastáva pre dieťa veľmi ťažké obdobie, kedy sa musí prispôsobiť novým podmienkam. Práve tým, že si svoje novonarodené dieťatko matka privinie ihneď po pôrode na svoje telo, mu dáva nevýslovný pocit istoty a známeho bezpečia. Nemalo by to byť iné ani v ďalších dňoch. Dieťa potrebuje neustálu blízkosť a tá sa určite nedá zabezpečiť kočiarom alebo postieľkou v samostatnej izbe. K tomu je vhodná práve šatka alebo ergonomický nosič, ktoré pomáhajú správnemu a radostnému vývoju dieťaťa. Dieťa počuje známy tlkot srdca, cíti známu vôňu, počuje známy hlas, rozpoznáva známe pohyby tela.
V prvom roku života získava dieťa cez telesný kontakt s rodičmi alebo s inými osobami, ktoré sa o neho starajú, istotu a dôveru k svojmu okoliu. Keď je dieťa uviazané šatkou k telu rodiča, pričom sa k nemu prispôsobivo pritúli, pociťuje bezpečie svojho bytia. Miera blízkosti k matke a hneď po pôrode i k otcovi, určuje tempo jeho fyzického a psychického rozvoja. Na tele rodičov môže dieťa svoje dozrievanie koordinovať lepšie než v postieľke alebo v kočíku. Stará rozšírená predstava, ktorú mali ešte i lekári v minulých desaťročiach, že malé dieťa potrebuje k svojmu prospievaniu len predpísané množstvo potravy a bežnú starostlivosť a v ostatnom môže byť prenechané samo sebe, je našťastie už prekonaná. Tak, ako pomáha hlas matky dieťaťu pri vývoji jeho reči, alebo ako mu matkine prsia, ruky, prsty sprostredkúvajú dotykové vnemy, tak prežíva dieťa spočívajúce na tele rodiča už skoro rovnováhu a nadväzuje bezprostredný kontakt s okolím. Opätovné vracanie sa k noseniu detí je aj znamením vracaniu sa k „ľudskejšiemu“ správaniu sa k našim deťom.
Dôvody pre NOSENIE DIEŤAŤA
Nosenie povzbudzuje správny telesný vývoj dieťaťa
Najčastejším argumentom proti noseniu detí je obava, že sa poškodzuje chrbtica dieťaťa v porovnaní s vozením v kočíku, kde dieťa leží rovno. Práve o opaku svedčia ľudia, ktorí dnes sedia s poškodeným chrbtom u ortopédov. S veľkou pravdepodobnosťou ležali ako bábätká na chrbte. Všetky Afričanky, ktoré so zdvihnutou hlavou nosia svoje deti na chrbte, strávili sami svoje detstvo na chrbte svojej matky.
Mnoho ľudí sa zhrozí pri pohľade na guľatý chrbátik dieťaťa v šatke. Keby takto sedel dospelý, mal by skutočne problémy s chrbticou. Takisto ako nie je potreba vyrovnávať krivé nožičky dieťaťa, aby rástli rovno, nie je treba narovnávať detský chrbátik, ktorý bol ohnutý po celú dobu v maternici, skôr, než sa bude narovnávať sám. Práve správne pevne uviazaná šatka na nosenie dokáže zabrániť, aby sa stavce dieťaťa zle vyvíjali, lebo dieťa podopiera.
Jedna z najskôr dozrievajúcich častí mozgu je centrum pre udržiavanie rovnováhy. Pohyb s bábätkom má preto veľmi pozitívne účinky. Toto využívajú rôzne kliniky k podpore vývoja predčasne narodených detí alebo detí s nízkou pôrodnou váhou. V Chicagu boli inkubátory vybavené vodnými postieľkami, na švédskych klinikách sa používajú závesné matrace. U týchto detí sa nevyskytli tak často srdečné a dýchacie ťažkosti.
Nosenému dieťaťu sa dostáva mnoho pohybových podnetov. Nielenže môže vnímať pohyb v priestore, ale nosiaca osoba poskytuje prostredníctvom blízkeho telesného kontaktu svoje vlastné pohyby tela, resp. svalovú aktivitu priamo nožičkám dieťaťa, z ktorých sa prenáša na bedrové kĺby. Tieto pohybové podnety sú pre vývoj detských bedrových kĺbov prínosné, pri ideálnej polohe podporujú prekrvenie hlavice bedrového kĺbu k jamke tohto kĺbu. Ak rodič nosí dieťa dostatočne často počas dňa, tzv. „viazanie na široko“ nie je vôbec nutné.
Nosenie povzbudzuje správny duševný vývoj dieťaťa
Keď je dieťa uviazané k telu matky, predstavuje to pre neho známe fungovanie, ktoré si pamätá z obdobia, keď bolo v tele matky počas tehotenstva a pokračuje v utužovaní vzťahu, ktorý medzi matkou a dieťaťom nastal už pred narodením. Dieťa vníma v maternici duševný stav matky, tlkot srdca, rytmus dychu, rytmus kolísavých pohybov. Toto je pre neho veľmi príjemná a známa hudba a sprostredkováva mu pocit istoty. Samotný pôrod prežíva dieťa ako šok a stres. Najmä preto, že sa rodí do neznámeho prostredia. Z bezpečia materského lona prichádza do cudzieho sveta, v ktorom sa všetky jeho doterajšie vnemy obrátia v opak: temnota sa stane svetlom, teplo zimou, zvuky známe z matkinho tela nahradia iné.
Práve preto po pôrode dieťa potrebuje tak veľmi blízkosť matky. Jej dobre známy tlkot srdca mu môže vrátiť stratenú dôveru. Nosené dieťa pociťuje najvyššiu mieru bezpečia a blízkosti. Z tejto polohy môže pozorovať život okolo seba a učiť sa.
Ešte donedávna a dokonca aj dnes sa považuje novorodenec za nesamostatnú bytosť, obdarenú len malými schopnosťami, a preto musí tráviť čas predovšetkým jedlom a spánkom, aby tak vyrástla v ľudské dieťa, ktoré je schopné komunikovať. Dieťa, ktorého telesné potreby sú uspokojené a ktoré spí v samostatnej, nehlučnej miestnosti, však vôbec nemusí byť spokojné.
Predstavte si, že ste zvyknutí 9 mesiacov na pohyb, hluk, rozhovory, spev, hudbu… Zrazu sa to zmení a je stále ticho, ticho. Cítili by ste sa v bezpečí? Zo skúseností mamičiek dokážu deti prespať v šatke v hlučnom prostredí niekoľko hodín.
Potreba blízkej prítomnosti osoby, ktorá sa o dieťa stará sa odzrkadľuje aj vo fakte, že dieťa dokáže hlboko spať, aj keď sa osoba, ktorá ho nosí hýbe a mení polohy. Toto svedčí o tom, že mu to vyhovuje, lebo pohyby signalizujú prítomnosť osoby, ktorá sa o dieťa stará.
Prostredníctvom blízkeho kontaktu s rodičom v šatke dieťa lepšie vníma ich momentálne prežívanie, aktivity, hlas, spev, a naopak, rodič zase lepšie vníma, v akom stave je dieťa, aké sú jeho potreby. Matka dokáže lepšie vycítiť, kedy chce dieťa piť materské mlieko, kedy chce spať, kedy potrebuje matkinu pozornosť, kedy potrebuje vylučovať a pod.
Nosené deti plačú oveľa menej ako nenosené deti. Pozorovania ukázali, že deti, ktoré boli nosené, plakali výrazne menej, než deti, ktoré neboli nosené. Naviac boli v čase bdenia v spokojnej nálade. To všetko znamená výhodu pre správny vývoj dieťaťa.
Odkiaľ pochádza zvyk nosiť dieťa v šatke?
Už od počiatku sa ľudstvo takto staralo o malé deti a až do minulého storočia to bolo prirodzené aj pre Európu. Keď sa zamyslíme, že starí Egypťania, Gréci, Aztékovia a Kelti, národy so silnou vôľou, ktoré vytvorili vyspelé kultúry, boli v prvých rokoch života nosení v šatke, určite nebudeme pochybovať o význame tohto „dopravného prostriedku“.
Kedy začať dieťa nosiť?
Najvhodnejšie je začať nosiť dieťatko samozrejme hneď od narodenia. Teplo hniezda, ktoré dieťa zažívalo v bruchu maky, potrebuje ešte v prvých rokoch života. Prvotnú dôveru môžeme upevniť nosením dieťaťa na tele matky. Až potom, keď sa dieťa nasýti svojou potrebou väzby, trúfa si rozvíjať svoju vôľu a odpútať sa. Preto nosenie v šatke hneď po pôrode mu zvyknuté podmienky pripomína a ľahšie sa mu zvládne toto ťažké obdobie. Čo môžete po pôrode urobiť viac pre seba a svoje dieťa ako byť čo najviac v úzkom a intímnom kontakte ako to bolo počas tehotenstva? Nič vám nemôže nahradiť pocit blízkeho prepojenia a hrejivého tepla ako nosiť dieťa na svojej hrudi. Dieťa stále cíti váš známy dych, tlkot srdca, vašu vôňu, veci jemu veľmi známe z obdobia v brušku. Taktiež aj pre vás je zmena po pôrode príliš veľká a takto sa aj vám šestonedelie podarí prežiť oveľa jednoduchšie.
Nenavykne si dieťa príliš na nosenie?
Na túto otázku sa treba pozrieť z pohľadu veku dieťaťa. Po narodení sú všetky vnemy (teplo, chlad, hlad, ostré svetlo, hluk) pre dieťa nové a cíti sa neisté. Je samozrejmé, že sa bude dožadovať byť blízko osoby, u ktorej sa cíti byť chránené. Niektoré deti sa takejto prítomnosti môžu dožadovať veľmi často. Doprajte im to, uľahčíte im začiatok na tomto svete. Ak si zadovážite šatku, uspokojíte potreby dieťaťa bez toho, aby vás to príliš zaťažovalo. Čím bude dieťa staršie, tým ľahšie sa bude osamostatňovať, ale nechajte mu možnosť, aby sa v prípade potreby vždy mohlo uchýliť do vašej náruče. Neskôr, keď sa už dieťa samo pohybuje, začne samo odmietať obmedzujúci pobyt v šatke a uprednostňovať samostatné skúmanie sveta.
Nebude ma bolieť chrbát?
Veľa ľudí má obavy z bolesti chrbta. Pokiaľ budete nosiť dieťa od narodenia, kedy má v priemere štyri kilá, nemali by ste pociťovať žiadnu záťaž. Keďže normálne žena v tehotenstve priberie 13 kg (plodová voda, placenta, dieťa…), nosenie samotného 4-kilového novorodenca je menej namáhavé ako nosiť tehotenské bruško. Naviac ťažisko v šatke je vyššie v porovnaní s bruškom v tehotenstve, a o to je nosenie jednoduchšie. Ak začínate nosiť staršie dieťa, nezabudnite, že vaše telo si na nesenie bremena musí privyknúť. Základom je, aby dieťa v šatke tesne priliehalo na vaše telo.
Môžem počas nosenia vykonávať klasické činnosti a svoje záujmy?
To, že rodič je veľmi flexibilný a minimálne obmedzený je jedna z veľkých výhod nosenia. Môže vybehnúť po schodoch, do lesa, tancovať, postarať sa o domácnosť a takisto aj hrať sa so starším dieťaťom bez toho, aby každú chvíľu kontroloval odložené bábätko mimo seba a rozmýšľal či náhodou niečo nepotrebuje.
Viac tu: http://www.svet-deti.com/satkovanie/
-jj-

obrazok

redakcia | 30. 9. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 123x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou