smahu správy

Vekové zloženie obyvateľstva Prešovského kraja v roku 2015

V rozdelení obyvateľstva podľa troch základných vekových skupín mal Prešovský kraj v roku 2015 v rámci Slovenskej republiky najvyšší podiel detskej zložky, čím patrí k „najmladším“ krajom v Slovenskej republike. Z celkového počtu 820 697 obyvateľov kraja bolo 146 678 osôb v predproduktívnom veku (0–14 ročných), 571 167 v produktívnom (15–64 ročných) a 102 852 v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Medziročne došlo k zníženiu detskej zložky o 602 osôb a produktívnej zložky o 2 162 osôb. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku sa zvýšil o 3 484 osôb. Celokrajskú úroveň podielu detí (17,9 %) prekročilo päť okresov kraja, a to Kežmarok (23,5 %), Sabinov (21,9 %), Stará Ľubovňa (20,3 %), Vranov nad Topľou (19,3 %) a Levoča (18,4 %). Najnižší podiel obyvateľov v detskej zložke vykazoval okres Snina (13,5 %). Medzi okresy s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku patrili okresy Snina (72,3 %) a Humenné (72,2 %). V rámci poproduktívneho veku bol zaznamenaný najvyšší podiel obyvateľstva v okrese Medzilaborce (18,1 %), a naopak najnižší v okrese Kežmarok (9,2 %). Štruktúra obyvateľstva Prešovského kraja podľa základných vekových skupín potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva, aj keď v miernejšom tempe ako v celej Slovenskej republike. Index starnutia (pomer generácie starých rodičov a generácie detí) sa v Prešovskom kraji medziročne zvýšil zo 67,5 na 70,1, čo znamená, že v roku 2015 na 100 detí (0–14 roční) pripadlo 70 osôb vo veku 65 a viac rokov. Oproti roku 2005 je to o 18 osôb v poproduktívnom veku viac. Najnižšie hodnoty indexu starnutia mali okresy Kežmarok (39,3) a Sabinov (50,1) a najvyššie hodnoty indexu starnutia dosiahli okresy Medzilaborce (124,8) a Snina (105,5). V roku 2015 bol priemerný vek žijúcich obyvateľov Prešovského kraja 37,8 roka, oproti roku 2014 sa zvýšil o 0,3 roka a oproti roku 2005 o 2,7 roka. V štruktúre podľa pohlavia priemerný vek mužov dosiahol 36,4 roka a bol o 2,8 roka nižší ako priemerný vek žien. V rámci okresov Prešovského kraja najmladším okresom s priemerným vekom 33,7 roka bol okres Kežmarok a najstarším s priemerným vekom obyvateľstva 41,8 roka bol okres Medzilaborce.
V okrese Stropkov v roku 2015 priemerný vek muža dosiahol 38 rokov a ženy 40,8 roka, pričom najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia vo veku 28 rokov. V okrese žili 2 ženy vo veku sto a viac rokov. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku predstavoval 3 074 (14,9 %), v produktívnom veku 14 780 (71,6 %) a v poproduktívnom veku 2 776 (13,5 %). V roku 2015 pripadlo v okrese Stropkov na 100 detí (0–14 roční) 90 osôb vo veku 65 a viac rokov.
Ing. Šoltisová Zuzana
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Odbor informatiky, registrov a informačných služieb

redakcia | 9. 9. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 152x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou