smahu správy

Prevádzkovanie vozidla je spojené s povinnosťami

Po účinnosti zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a následne generálnom pardone prichádza na rad ostrá prevádzka systému na úseku generovania rozkazov o správnych deliktoch – nepodrobenie vozidla v ustanovených lehotách emisnej kontrole, technickú kontrole, jazda vozidla po vyhradených úsekoch ciest bez úhrady mýta, prípadne bez elektronickej diaľničnej známky. MDVRR SR ho na okresných úradoch spustilo začiatkom júla 2016.

Úrady sú vybavené systémom automatického sankcionovania za predmetné správne delikty prevádzkovateľov vozidiel. Sankcie sú ukladané na základe zaregistrovaných údajov vedených v príslušných registroch (evidencia technických kontrol, evidencia emisných kontrol, evidencia kontrol originality vozidiel, záznamy incidentov z mýtnych brán a cestných kontrol), ktoré sú navzájom prepojené. Rozkazný spôsob konania (upravuje zákon) bez predchádzajúcich upozornení a výziev zo strany správneho orgánu proces sankcionovania zjednodušuje a zrýchľuje. Ukazuje sa, že problém majú hlavne prevádzkovatelia vozidiel, ktorí majú povinnosť podrobiť vozidlo príslušným kontrolám v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, pričom netreba zabúdať ani na často nevyužívané prípojne vozidla (vozíky/TK). Ignorovanie zákonom stanovených lehôt sa už teraz nevypláca, systém pracuje autonómne cez deň aj noci, piatok i sviatok, takže tí prevádzkovatelia vozidiel, ktorí si zákonom uložené povinnosti stále neplnia, môžu očakávať úradnú zásielku, ktorá ich určite nepoteší. Uloženou sankciou vec nekončí. Ak nedôjde k náprave a nepodrobeniu vozidla TK a EK, ak takejto kontrole podlieha, môže byť takéto vozidlo z cestnej premávky vyradené natrvalo a následne evidenčným orgánom vyradené z evidencie. Je reálny predpoklad, že systém výraznejšou mierou prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia pred emisiami, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky (pravidelný výkon technických kontrol, lepší výcvik vodičov, vyradenie nespôsobilých vozidiel z cestnej premávky a z evidencie vozidiel, zvýšene disciplinovanosti vodičov pri úhrade mýta a platenia elektronických diaľničných známok za využívanie vymedzených (spoplatnených) úsekov ciest. Informácie systému určené pre verejnosť sú zverejnené na internetovej stránke www.jiscd.sk a dá sa využiť pre notifikáciu konca platnosti EK/TK vozidla, čo je zvlášť výhodne pre tých prevádzkovateľov, ktorí pri svojej činnosti využívaniu väčšiu flotilu vozidiel.
Ing. Ján Zápotocký
Okresný úrad Svidník
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

redakcia | 26. 8. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 141x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou