smahu správy

Ďalšie nové poznatky k dejinám Stropkova

(K článku Stropkovský hrad, SS 30 –31/2016)

So záujmom som si preštudoval článok Mgr. Ľuboslava Šmajdu Stropkovský hrad. Hneď na úvod. Prekvapilo ma, že necituje internetový zdroj oboch mapiek. Spoločnosť Arcanum z Budapešti môže ho za to žalovať. Prekvapilo ma tiež, že …in territorio Kekmezew… prekladá ako v chotári dediny Modré Pole. Territorium neznamenalo v stredovekej latinčine vždy územie dediny. Ďalej. Prostredníctvom CD v publikácii Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883, ktorá vyšla ako druhé vydanie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave v roku 2013 v rozsahu 144 strán, sa mi podarilo nájsť nemecký text v rubrike Opisy krajiny v zbierke XXIV., zložka 4., pod číslom 31 pre Stropkov. Markt Sztropko, Zemplínska župa, teda Mestečko Stropkov v Zemplínskej župe.
Spomínané Opisy krajiny sú súčasťou prvého vojenského mapovania. Opis každého sídla v mapových listoch je rozdelený do ôsmich bodov, ale nie všetky údaje boli vždy vyplnené aj pri Stropkove:
1. Vzdialenosti k najbližšie ležiacim sídlam udané v hodinách: Z Chotče 1 a pol hodiny, z Krušinca 1 hodinu, Tisinca pol hodiny, z Bokše pol hodinu.
2. Významné stavby, z akého materiálu sú postavené: Toto mestečko leží na úpätí vrchov, zámok (das Schloss) je obkolesený s vyschnutými priekopami a opatrený pretiahnutými mostmi. Vo vnútri (darin) je kostol, františkánsky kláštor a kostol sú poriadne (sind Solid). (Sú v Stropkove) župný dom a hospodársky dom. Tri mlyny v mestečku a dva vyše mestečka sú drevené.
3. Rieky, vodstvo: Pri župnom dome vedie ponad hlbočinu (tiefe Rachel) malý drevený most. Ondava má šírku 16 až 20 krokov, kamenný podklad a môže byť prejazdná pri nízkej hladine vody (bey kleinen Wasser). Pri silných lejakoch ale v žiadnom prípade sa nedá prejsť.
4. Lesy: Vysoké dreviny sú rôzneho druhu.
5. Lúky, pasienky, močiare: Nie sú zápisy.
6. Cesty: Cesta do Vojtoviec je síce vhodná (practicable), v okolí Vojtoviec sú ale také hlboké prehlbeniny, ktoré nemožno obísť, preto (cesta) je obťažná.
7. Celkový charakter krajiny, vyvýšeniny, dominantné body v krajine: Vyvýšeniny, na úpätí ktorých leží toto mestečko (Orth), dominujú údoliu a okoliu.
8. Vojenské objekty a ďalšie údaje vojenského významu, historické vojnové udalosti vzťahujúce sa k miestu a iné: Nie sú zápisy.
Pokiaľ ide o Bokšu, za povšimnutie stojí zápis, že tunajší kostol leží na strmom vrchu a dominuje údoliu a Baňa (Banica v texte) je na veľmi vysokej hore, z ktorej je výhľad na široké okolie. V bode dva k Bokši je ešte zaujímavý zápis, že tunajší kostol je neveľký, ale solídny. V bode 5 o lúkach a pasienkoch je zápis, že sú veľmi suché. (Meist trocken). Ostatné záznamy o Bokši nemajú veľkú výpovednú hodnotu.
Zápisy v nemčine o Stropkove, tu preložené do slovenčiny, sú z roku 1764, ale boli zaznamenané na mape až v rokoch 1782 – 1784, čo znamená, že v roku 1764 ešte existoval v Stropkove mestský hrad, resp. zámok. Pokiaľ ide o Ing. arch. Marka Vatehu, jeho výskumy a závery o baštách na stropkovskom hrade sú správne, minuciózne a vedecké. Nie je to len môj názor, ale aj mienka odborníkov z Historického ústavu SAV v Bratislave, s ktorými som aj ja toto konzultoval ešte pred rokmi, keď vznikla monografia Stropkov. Symbol hradu so štyrmi baštami na vojenskej mape totiž je v podstate iba mapovým znakom, a nie axonometrickým faktom. Chrám v Bokši v nemeckom texte, a ani na vojenskej mape nemá tiež uvedené patrocínium, titul chrámu, teda patróna sv. Michala archanjela.
Ľ. Šmajda takisto vysvetľuje symbol chrámu v Bokši na mape. Je to tiež podľa mňa len mapový symbol, resp. mapový znak. Po 18 rokoch a viac od roku 1764 do rokov 1782 – 1784 mohlo totiž dôjsť ku skresleniu pôdorysov. Hoci pri prvom vojenskom mapovaní podľa vyššie citovanej pamiatkarskej publikácie budovy zakresľovali presne podľa pôdorysu (s.10). Toto konštatovanie v prípade Stropkova musí vyriešiť až ďalší výskum. Bol by som rád, keby sa k tomu znova otvorenému problému vyjadril sám M. Vateha.
A. Kaputa

redakcia | 26. 8. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 114x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou