smahu správy

Ako ďalej v regionálnom rozvoji

obrazokV Banskej Bystrici sa začiatkom júla uskutočnilo stretnutie Regionálnych rozvojových agentúr (RRA) z celého Slovenska so splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom. Spolu so zmocnencom na tomto stretnutí boli aj ďalší zástupcovia, za ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kapitulík a expert na priestorové plánovanie a urbanizmus profesor Maroš Finka. Rokovanie sa venovalo cieľom a výsledkom regionálneho rozvoja vo svetle prvých skúseností s implementáciou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, čo je jednou z priorít slovenskej vlády.

Na stretnutí zástupcov RRA s vládnym splnomocnencom sa hovorilo o koncepčných východiskách štátnej politiky regionálneho rozvoja v kontexte politiky EÚ. Plány regionálneho rozvoja sa už nebudú kresliť len za stolom v Bratislave, ale kompetentní ľudia z centra budú chodiť do regiónov a pozorne počúvať ľudí zdola. Oboznámiť sa priamo na mieste, to čo v danom regióne by občania potrebovali a chceli dať do reálnej podoby.
Vládny splnomocnenec Anton Marcinčin poznamenal, že so zástupcami RRA bola zhoda na podpore prípravy implementácie a monitorovania plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, príprav školení, sieťovania, mentoringu partnerov územnej spolupráce a regiónov, Viac sa zamerať na väčšiu informovanosť, v oblasti využívania sociálneho aspektu verejného obstarávania. Tak isto sa vyjadril v kontexte zamerať sa na poradenskú činnosť pri príprave zakladania obecných podnikov a subjektov sociálnej ekonomiky, ale tiež na prípravu plánov udržateľnej mobility, ako aj na posilnenie komunikácie a prípravy menších projektov pre malé subjekty, ktorými sú malé obce, malí podnikatelia.
V diskusii pán splnomocnenec Anton Marcinčin, odpovedal na viaceré otázky a okrem iného poznamenal, že je v pláne postupne rozšíriť podporu pre ďalšie najmenej rozvinuté okresy, ktoré takúto pomoc budú potrebovať a budú spĺňať následné kritéria. Z diskusie medzi zástupcami dotknutých agentúr taktiež vyplynula požiadavka, aby samosprávy v podobe miestnych zástupcov, primátorov, starostov pochopili už konečne význam regionálnej spolupráce s dotknutými aktérmi miestneho regionálneho rozvoja, ktorého súčasťou sú aj Regionálne rozvojové agentúry.
Môj kolega a Predseda Rady zástupcov Integrovanej siete RRA Štefan Repko na margo poznamenal, že regionálne rozvojové agentúry kladú dôraz na vytváranie produktívnych pracovných miest v podnikateľskej sfére, v podpore už predtým spomenutých sociálnych podnikov, ale aj dlhodobé riešenia problémov menej kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných. Ako už poznamenal, že je to otázka systémových opatrení na úrovni štátu a konkrétnych opatrení, ktoré chceme vygenerovať práve na to, aby sme využili miestny potenciál, aby sme rozvíjali miestnu ekonomiku na princípe miestnej výroby pre miestnu spotrebu.
Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a tým zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť a rozvoj inovácií, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Následne 7. júla 2016 sa uskutočnilo ďalšie konkrétne pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Ing. Antonom Marcinčinom, PhD., taktiež vymenovaným na zastupovanie generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho rozvoja (SRR) s niektorými zástupcami vybraných agentúr, kde sa okrem iného prerokúvavalo aj určenie podmienok a obsahu výzvy na podanie žiadostí na projekt pre subjekt územnej spolupráce, ktorým je regionálna rozvojová agentúra.
Mgr. Pavol Petra, RRA

obrazok

redakcia | 19. 8. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 138x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou