smahu správy

O nás

Týždenník Stropkovské Spektrum vychádza v okresoch Stropkov a Svidník od roku 1991. Úvodné číslo sa do predaja dostalo 21. júna 1991 ako občasník vydávaný Mestským úradom v Stropkove. Od januára 1994 už Spektrum vychádza každý týždeň. Po dvanástich rokoch od vzniku novín dochádza k zmene vydavateľa. V septembri 2003 sa vydavateľom Spektra stala spoločnosť Spektrum Stropkov, s.r.o.

Tlačená forma vychádza každý pondelok. Náklad týždenníka rozširujú súkromní predajcovia, Kapa – DAB, s.r.o., Prešov a v rámci okolitých obcí Slovenská pošta. Uzávierka vydania je každý piatok o 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu o 18.00 hod. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Registrácia vykonaná na MK SR pod číslom EV 3741/09. Tlač zabezpečuje tlačiareň Rotaprint s.r.o. Košice. Redakcia týždenníka Spektrum je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače. Nedostáva žiadne dotácie, „žije“ len z inzercie a príjmov z vydavateľskej činnosti.

Adresa redakcie: Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov
Telefónne čísla do redakcie: 054/742 3895
E-mailová adresa do redakcie:
redakcia[zavináč]espektrum.sk

O chod a fungovanie redakcie sa stará:

Šéfredaktorka
Bc. Andrea Fecková
Tel.: 0919 198 918
E-mail: andrea.feckova[zavináč]espektrum.sk

Sadzba novín, grafika, web stránky, počítače…
Ivan Kleban
Tel.:
E-mail: admin[zavináč]espektrum.sk

Logo na stiahnutie: Logo – Stropkovské Spektrum

Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou